تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/١٢ |
موضوع مقاله:  فرهنگ و هنر
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
نریختن زباله باید به یک فرهنگ تبدیل شود

 

وقتی توی شهر قدم میزنیم یا سوار برخورد و در حال عبور از خیابانها هستیم روی زمین، توی جوی آب، چمن و هر جا که فکرش رو بکنید میتونیم زبالههایی رو ببینیم که به دلیل بی توجهی شهروندان روی زمین افتاده و این در حالیکه وجود سطلهای زباله در معابر انگار اصلاً به چشم مردم نمییاد.

عباس مرادی کارشناس محیط زیست دراین رابطه میگوید: ریختن زباله در سطح معابر فرهنگ و عادت غلطی است که از همان ابتدا تدبیری برای آن اندیشیده نشده، قانونی برای آن تصویب نشده و وجود سطلهای زباله در سطح شهر کار ساز نبوده است.

خیلی مواقع شاهد هستیم که شهروندان اگر زبالهای در دست داشته باشند و در نزدیکی خود سطل زبالهای مشاهده نکنند بدون آنکه دقایقی صبر کنند تا با دیدن سطل زباله آن را دور میا ندازند، بی درنگ آشغالهای خود را بروی زمین ریخته و بدون توجه به عواقب آن راه خود را در پیش میگیرند.

از طرفی متأسفانه این عادت غلط از سوی بزرگترها انجام میگیرد و تا خود آگاه به فرزندان نیز منتقل میشود.

وی میافزاید: متأسفانه شهروندان ما به محیط زیست خود توجه چندانی ندارند، و حتی برخی مواقع با آگاهی کامل زبالههای خود را در سطح شهر رها میکنند.

همانطور که وقتی زبالهای در منزل باقی بماند گذشته از بوی نامطبوع موجب جذب جانوران و حشرات میشود، وجود زباله در سطح شهر که فضای بیشتری برای حضور جانوران را در خود دارد علاوه بر بوی نامطبوع و جذب حشرات موجب جذب حیواناتی همچون گربه و موش شده و به دنبال آن شاهد پخش شدن آشغالها توسط حیوانات در سطح معابر خواهیم بود.

مردم باید بدانند وجود زباله در سطح شهر نه تنها موجب بروز بیماریها به خصوص در فصل گرما میشود بلکه از زیبایی شهر نیز میکاهد یکی از دلایل بسته شدن جوی آب و سرریزشدن آنها نیز تفکر غلط افراد کیسهای است که با ریختن زبالههای خود در جویهای آب بر این باورند که آب زبالهها را شسته و با خود میبرد و هیچ مشکلی برای محیط زیست و شهروندان پیش نمیآید این در حالی است که وجود زباله در جویها عامل اصلی سرریزشدن جویها و بسته شدن خیابانها در زمان بارش باران و همچنین حضور موشها در این محلها میشود.

مرادی در ادامه میگوید: تولید زباله امری اجتناب ناپذیر و برای آگاهی مردم در این رابطه امری حیاتی است که مسؤولان باید با فرهنگ سازی در این رابطه بکوشند.

راهکارهای زیادی از سوی مسوولان شهرداریها و محیط زیست برای بهبود این وضعیت در شهرها به کار گرفته شده است مانند گذاشتن تابلوهای در مناطق مختلف شهر با مضمون شهر ما خانه ما، لطفاً آشغال نریزید، نظافت نشانه ایمان است، ولی این موضوع آنقدر برای مردم عادی شده که باز هم با دیدن این تابلوها کمتر پیش میآید که شاهد ریختن آشغالها در سطحهای زباله باشیم.

شاید اگر برای مردم قوانین تعیین کنیم و به نحوی مانند برخی کشورها که پلیس حق جریمه کردن افراد را دارد که آشغال بر روی زمین میریزند، عملکردی مشابه انجام دهیم وضعیت از آنچه هست بهتر شود.

هر چند ریختن زباله حین رانندگی تخلفی است که قانون تعیین کرده ولی کمتر شاهد اعمال آن از سوی پلیس بوده ایم.

ما باید نریختن زباله را به یک فرهنگ تبدیل کنیم که این نیازمند تلاش بسیار از سوی مسؤولان و همکاری بسیار از سوی مردم است.

 

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان