تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٠٢ |
موضوع مقاله:  مدیریت شهری
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
خلاقيت در زيبا سازي شهري

 

بسياري  از ما  در شهرها زندگي مي کنيم  ، ولي هنگامي که با کمي  دقت به اطراف خود نگاه مي کنيم ، در مي يابيم  شهرها تبديل به موزه هايي  شده اند که نازيبايي ها  را به نمايش  گذاشته اند. به هنگام طلوع آفتاب ، کوچه ها و خيابانها با دستان  زحمت کش و پرکار نيروهاي خدماتي شهرداري از آلودگي ها پاک مي  شوند  و در انتهاي  روز ، تمامي  سطح کوچه و خيابانها  پر از زباله مي  شود . کمتر کوچه و خياباني را  مي توان  يافت  که با گل و گياه و با نظمي در خور تحسين  آراسته شده باشد  ، به گونه اي که با عبور از آن ، روح انسان تلطيف يابد. در نماي  ساختمان ها خبري از بکارگيري فضاي  سبز نيست  و بسياري از مردم  اطلاعاتي  در خصوص زيبا سازي  و طراحي  فضاي  سبز ندارند و خلاصه کلام آنکه  خبري از خلاقيت  انسان ها  براي زيبا سازي  شهر  نيست.

 

 

حال اين سوال در ذهن ما شکل مي گيرد که  چرا کوچه ها و خيابان ها نازيبا هستند؟

شايد چندين علت وجود دارد:

 

١- روشي براي مشارکت  دادن  مردم در زيباسازي شهري طراحي نشده است .

 

٢- مردم از آموزش هاي  لازم  براي يک زندگي  شهروندي موفق برخوردار نشده اند

 

٣- مردم هنوز به نقش زيبا سازي شهرها و تاثيرات رواني آن بر جسم  و روان خود اطلاع ندارند.

 

۴- مردم گاهي زيباسازي شهرها را با چراغاني کردن و مصرف  بي رويه برق مترادف مي دانند.

 

۵- فرصتي براي  خلاقيت انسان ها براي زيباسازي  شهرها در نظر گرفته نشده است .

 

هنگامي که از يک مجتمع مسکوني و يا منزل شخصي خود خارج مي شويم  و به داخل کوچه مي رويم  در مي يابيم  که به محيطي قدم  گذاشته ايم  که ديگر کسي در فکر زيبا نمودن آن نيست  و شهرداري نيز از منابع انساني کافي براي حضور در تمامي اجزاي شهر برخوردار نيست  و چه بسا  براي حضور در تمامي قسمت هاي  شهر ، نياز  به لشکري  بيکران از انسانهاست که امکان تامين آن  نيز امکان پذير  نخواهد بود  و تنها بايد  روشي جديد براي مشارکت مردم  در زيبا سازي  کوچه ها  خلق کرد.


يکي از پيشنهاداتي که مي توان  براي خلاقيت در زيباسازي  و طراحي فضاي سبز کوچه ها  مطرح نمود ، ايجاد مديريت کوچه ها و خيابان هاست .

 

امروزه ضروري است اهالي يک کوچه  با انتخاب يک فرد شايسته ،  رقابتي را با ديگر کوچه ها  براي پديد آوردن مکاني زيبا آغاز نمايند و اگر قوانيني براي شکل گيري مديريت کوچه ها با مشارکت مردم  تدوين شود  ، مي تواند نتايج زير را در پي داشته باشد:

 

١- ايجاد اوقات فراغتي سالم  براي مردم در کوچه ها براي  زيبا سازي.

 

٢- پديدار شدن خلاقيت هاي جمعي  براي زيبا سازي.

 

٣- شناخت مردم نسبت به يکديگر و شکل گيري  فعاليت هاي جمعي در سطح يک کوچه.

 

۴- شناخته شدن افراد توانمند و متخصص در يک کوچه  و بهره گيري از اين قابليت  جهت تحول در زيبا سازي.

 

۵- رشد همبستگي در ميان مردم يک کوچه  و گره خوردن  سرنوشت  افراد  به يکديگر.

 

۶- ايجاد روح جمعي در محيط يک کوچه  و ارتباط نزديکتر مردم به يکديگر  و ياري  رساندن  به يکديگر در مواقع سخت.

 

٧- افزايش امنيت  به علت حساس شدن  مردم نسبت به سرنوشت يکديگر.

 

٨- افزايش دانش و مهارت مردم يک کوچه در اثر آموختن از يکديگر و انجام تجربيات جديد در زمينه زيبا سازي

 

٩- تلاش  مردم جهت جلوگيري از آلودگيها در شهر و آموزش کودکان در اثر اين مشارکت  جمعي.

 

١٠- شناسايي افراد نخبه در عرصه زيباسازي و بکارگيري از وجود آنان در تصميم گيريهاي کلان شهر.

 

١١- زيبايي شهر و علاقمندي  جهت پياده روي در کوچه ها ها و لذت بردن  از زيباييها  و ايجاد مناظر بديع  و نو  در شهر به گونه اي که شهر تبديل به يک  موزه مي شود.

 

١٢- آرامش  رواني به علت ايجاد محيط زيبا.

 

١٣- فعال شدن کلاس هاي زيبا سازي در شهرها و ارتقاء فرهنگ زيباسازي و طراحي فضاي سبز شهري.

 

١۴-برگزاري مسابقات شهري  در خصوص  انتخاب زيباترين کوچه هاي شهر  به همراه جوايز ويژه براي ساکنين آنها  و حمايت مالي از کوچه ها توسط شهرداري و تبديل آنها  به مکان هايي براي بازديد توريست هاي خارجي.

 

١۵- ايجاد تحول در شهرها  و همه گيري  آن در سطح کشور.

 

١۶- تبديل کشور به يک جاذبه توريستي در سطح دنيا  و تعامل با ديگر فرهنگ هاي جهان  و تکامل  فرهنگي کشور و زمينه سازي براي  ايجاد رشد وتوسعه سريع تر.

 

پس بياييم براي زيبا سازي شهرها ، تفکر نماييم  و با خلاقيت ،  شيوه هاي نو يي  را براي رسيدن به اين هدف  بوجود آوريم.

 

 

 

 

 
     
  منبع مقاله:  http://ugeography.persianblog.ir  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان