تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۴/٠۴ |
موضوع مقاله:  مدیریت شهری
نوع مقاله :  شهرداری همدان
 
 
   
٩ فایده استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 

 

استفاده از وسایل نقلیه شخصی خوب است و مشکلات استفاده از حمل و نقل عمومی را ندارد اما استفاده از وسایل نقلیه عمومی نه تنها آلودگی هوا را کاهش میدهد بلکه جسم ما را قویتر و سالمتر میکند.

فواید استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در اینجا آوردهایم:

١. کاهش وزن

استفاده از وسایل نقلیه عمومی، راه رفتن و دویدن را به همراه دارد که نیازمند صرف انرژی است. به عبارت دیگر، فعالیت میتواند باعث چربیسوزی و در نتیجه کاهش وزن شود.

٢. جلوگیری از فشار خون بالا

تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه قلب آمریکا در ٢٠١۵ نشان داد افرادی که از وسایل نقلیه شخصی استفاده میکند، ٢٧٪ بیشتر از دیگران به فشار خون بالا مبتلا میشوند.

٣. جلوگیری از دیابت

با استناد به تحقیق انجام شده توسط مؤسسه قلب آمریکا در ٢٠١۵، احتمال ابتلا به دیابت در افرادی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده میکنند، ٣۴٪ بیشتر است.

۴. حفظ سلامت ذهنی

استفاده از وسایل نقلیه عمومی میتواند به حفظ سلامت ذهنی نیز کمک کند. زیرا در هنگام ترافیک، مردمی که از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنند نسبت به افرادی که از وسیله شخصی استفاده میکنند آرامش بیشتری دارند و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.

استفاده از وسایل نقلیه عمومی علاوه بر فواید برای سلامتی، فواید دیگری نیز دارد:

۵. اجتماعی شدن

شما در وسایل نقلیه عمومی افراد زیادی را میبینید. بنابراین برخی از موارد اجتماعی شدن مانند احوال پرسی کردن، لبخند زدن، رفتار مؤدبانه با دیگران و دیگر رفتارها را یاد میگیرید.

۶. حفظ محیط زیست

با استفاده از وسایل نقلیه عمومی، میزان تردد در خیابانها کم میشود. در نتیجه آلودگی هوا کاهش مییابد که یکی از موارد کمک به محیط زیست است.

 ٧. کاهش هزینهها

هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی و وسیله نقلیه شخصی بسیار متفاوت است. با وسایل نقلیه عمومی میتوانید با هزینه بسیار پایینی از جایی به جایی دیگر بروید. این هزینه را با هزینه استفاده از وسیله شخصی مقایسه کنید!

٨. تغییر اجتماعی

با استفاده از حمل و نقل عمومی می‌‌توان شاهد تغییراتی که در جامعه میافتد بود. مانند سبک لباس پوشیدن، زبان اجتماع و غیره.

٩. انعطاف بیشتر

اگر از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنید با پیدا کردن جای پارک به مشکل میخورید. اما اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، میتوانید هر جایی که میخواهید توقف کنید و نگران پارک کردن ماشین نباشید.

احتیاط

استفاده از حمل و نقل عمومی فواید زیادی دارد. اما به هر حال باید مراقب باشید چرا که جرمهایی نیز در آن اتفاق میافتد.

منبع : مجله کسب و کار بازده

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان