تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١١/١۶ |
موضوع مقاله:  مدیریت شهری
نوع مقاله :  متفرقه
 
 
   
چگونه زمان را مدیریت کنیم

 

مدیریت زمان یکی از بخشهای جدا نشدنی هدف گذاری است، اگر ما هدفی انتخاب میکنیم، مطمئنا دلمان میخواهد در کمترین زمان ممکن به آن هدف دست پیدا کنیم، اینجاست که داشتن مهارت مدیریت زمان به کمک ما میآید، بنابراین یکی از مهمترین مهارتهایی که برای یک مدیر هدف لازم و ضروری است مهارت مدیریت زمان است.

١. فلسفه مدیریت زمان

وقتی ما هدفی انتخاب میکنیم، این هدف با توجه به کوچکی یا بزرگی آن میتواند شامل ده ها، صدها و حتی هزاران کار و فعالیت باشد، که بعضی از این کارها و فعالیت ها:

– از ارزش و اهمیت بسیار زیاد و کلیدی برخوردارند.

– از ارزش و اهمیت کمتری نسبت به گروه بالا دارند.

– برای رسیدن به هدف نه تنها ارزشی ندارند بلکه کاملا اشتباه و مضر هم هستند.

این که از کجا باید تشخیص دهیم کدام کار با ارزش است، کدام بی ارزش، کدام یکی را میتوانیم واگذار کنیم تا دیگران انجام دهند و کدام یکی را حتما باید خودمان انجام دهیم، نیازمند مهارت مدیریت زمان است.

فرض کنید یک زمین هزار متری در اختیار داریم، ما که نمیتوانیم این زمین را کم و زیاد کنیم، هر کاری هم کنیم زمین همان هزار متر است و بیشتر هم نمیشود ولی میتوانیم به جای کاشتن یک بذر کم ارزش از یک بذر ارزشمند استفاده کنیم، مثلا به جای کاشتن جو، بذر زعفران بکاریم یا هر محصولی که گرانتر است.

هر کشاورزی سعی میکند با استفاده از بذر مرغوب، آبیاری، کود دهی و مراقبت صحیح و اصولی، فناوری روز و خیلی کارهای دیگر از زمین محدود خود بیشترین محصول را به دست بیاورد.

در مورد زمان هم همینطور است، واقعیت این است که زمان هم مانند آن هزار متر زمین میماند، ما نمیتوانیم زمان را کم و زیاد کنیم، هر کاری هم کنیم مانند بقیه در یک شبانه و روز ٢۴ ساعت زمان در اختیار داریم، اما میتوانیم با استفاده از فنون مدیریت زمان که در اصل مدیریت خودمان و عملکردمان است، بیشترین نتیجه را به دست بیاوریم.

کار ما در مدیریت زمان این است که تا میتوانیم کارهای بیارزش یا کم ارزش را شناسایی و سپس آنها را حذف کنیم، بعضی از کارها را که میتوانیم به دیگران واگذار کنیم تا آنها انجام دهند و زمان صرفهجویی شده را به کارهای باارزش و با اهمیت اختصاص دهیم.

مدیریت زمان یعنی شناسایی کارهای درست و با اولویت بالا و اختصاص زمان به آنها

٢. شناسایی کار درست

تشخیص کار درست خیلی هم راحت نیست، گاهی اوقات نیاز به تجربه دارد تا بتوانیم آن را شناسایی کنیم، البته بعضی از کارها، کاملا مشخص است که درست هستند و باید انجام شوند، در این حالت به منطق خود اعتماد کنید و آنها را انجام دهید ولی در مورد باقی کارهایی که تشخیص درست بودنشان سخت است میتوانیم از راهنمایی و تجربیات دیگران استفاده کنیم، اینکه:

– آیا قبلا کسی آن کار را انجام داده است؟

– آیا به نتیجه هم رسیده است؟

– آیا این کار درستی است که ما هم انجام دهیم؟

– مزایا و معایبش چیست؟

– و...

اما اگر نتوانستیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم از این فن استفاده میکنیم:

– ابتدا باید هدفمان را کاملا واضح و روشن، مشخص کنیم.

– کل کارهایی که برای رسیدن به هدف لازم است و به ذهنمان میرسد را فهرست کنم.

– کل کارها را به دو گروه تقسیم کنیم، با پرسیدن این سوال: آیا این کار مرا به هدفم نزدیک میکند یا دور؟

o گروه اول) کارهایی هستند که ما را به اهدافمان نزدیکتر میکنند.

o گروه دوم) کارهایی هستند که ما را از اهدافمان دور میکنند.

– کارهای گروه دوم را کنار میگذاریم.

در این حالت فهرستی از کارهای درست در اختیار داریم که باید آنها را اولویت بندی کنیم، البته تضمینی وجود ندارد که همه کارهایی که درست تشخیص دادیم، درست باشند، فقط زمانی که به مرحله اجرا در بیایند، درست و غلط بودنشان مشخص میشود، بنابراین باید یک درصدی برای احتمال خطا و اشتباه در نظر بگیرید.

همانطور که گفتیم مدیریت زمان یعنی شناسایی کارهای درست و با اولویت بالا و اختصاص زمان به آنها، در این قسمت کار درست را شناسایی کردیم، حالا باید به اولویتبندی آن بپردازیم.

٣. اولویتبندی کارها

کارها و فعالیتها را میتوان از چندین روش اولویتبندی کرد که در اینجا به یکی از آنها میپردازیم.

– قانون ٨٠/٢٠ یا پارتو

قانون ٨٠/٢٠ میگوید که ٢٠ درصد کارها و فعالیتهای ما، ٨٠ درصد نتیجه را به وجود میآورند و آن ٨٠ درصد کارها و فعالیتهای باقیمانده، ٢٠ درصد نتایج را ایجاد میکنند.

مثلا اگر ١٠ تا کار در فهرستمان داریم که باید اولویتبندی شوند، دو تا از آن کارها بسیار مهم و حیاتی هستند که حدود ٨٠ درصد نتیجه را به وجود میآورند و آن ٨ کار دیگر که اولویت کمتری دارند در کل ٢٠ درصد نتیجه را به وجود میآورند، بنابراین باید ابتدا به آن دو کار که ٨٠ درصد نتیجه را عایدمان میکند، بپردازیم.

توجه کنید: منظور این نیست که آن ٨ کار با اولویت پایین اصلا نباید انجام شوند، بلکه باید ابتدا آن دو کار که بیشترین نتیجه را دارند اول انجام شوند و سپس آن ٨ کار باقی مانده

 
     
  منبع مقاله:  هگمتانه  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مقالات و نوشته های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان