یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٠٢ تعداد بازدیـد : ٩٣٢ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  جامعه
   نـوع مقاله:  شهرداری همدان
 
 
 
 
 
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني

 

 

نزديک به سه دهه است که آپارتمان نشيني با همه محاسن و معايبي که دارد در کشور ما متداول گرديده است. ازدياد جمعيت، کمبود زمين براي احداث خانههاي تک واحدي، امنيت بيشتر در مجتمعهاي مسکوني، توان مالي شهروندان و بسياري دلايل ديگر از عواملي به شمار ميروند که بر توسعه آپارتمان نشيني تأثير مستقيم ميگذارند. سکونت در مجتمعهاي مسکوني و زندگي تنگاتنگ با ديگر شهروندان و بسياري دلايل ديگر از عواملي به شمار ميروند که بر توسعه آپارتمان نشيني تأثير مستقيم ميگذارند. سکونت در مجتمعهاي مسکوني و زندگي تنگاتنگ با ديگر شهروندان به هر يک از اين دلايل، ادبيات و فرهنگ خاصي ميطلبد که عدم آشنايي و رعايت آنها موجب بروز کدورتها و اختلافهاي فراوان بين ساکنين ميگردد. البته يکي از علتهاي بروز اين اختلافها، ناآشنايي برخي از ساکنين با حقوق و تکاليفشان است. لذا در اين مختصر تلاش ميگردد که عمدهترين مقررات مربوط به آپارتمان نشيني توضيح داده شوند. با اين اميد که در سايه افزايش دانش حقوقي شهروندان، زمينه همزيستي مسالمت اميز هر چه بيشتر بين آنها فراهم گردد.

*تعريف آپارتمان

در قانون از آپارتمان تعريفي به عمل نيامده است ولي در اصطلاح ميتوان گفت: آپارتمان عبارتست از يک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن براي سکونت يا جهت کسب و پيشه استفاده ميشود.

مالکيت در آپارتمانها شامل دو قسمت است:

١. مالکيت اختصاصي

٢. مالکيت مشترک

قسمت اختصاصي: به بخشي از ملک گفته ميشود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

قسمت مشترک: قسمتهايي از ساختمان است که کليه مالکين حق استفاده از آن را دارند که شامل اين مکانها ميباشد: زمين زير بنا (خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد). تاسيسات قسمتهاي مشترک از قبيل چاه آب، پمپ، منبع آب، *مرکز حرارت و تهويه

رختشويخانه، تابلوهاي برق، کنترها، تلفن مرکزي، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاههاي فاضلاب، لولهها از هر قبيل مانند لولههاي فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاههاي شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسيسات مربوط به راه پله وسايل تأمين کننده روشنايي تلفن، زنگ اخبار، شيرهاي آتش نشاني، پشت بام و تاسيساتي که در پشت بام براي استفاده عمومي احداث گرديده است، نماي خارجي ساختمان، محوطه ساختمان، باغها و پارکها که جنبه استفاده عمومي دارند و در سند اختصاصي قيد نگرديدهاند. پلههاي ورود به پشت بام و پلههاي ايمني، درها و پنجرهها، راهروها و پاگردها که در قسمتهاي غير اختصاصي باشند. ديوارهاي حد فاصل بين قسمتهاي اختصاصي چنانچه جزو اسکلت ساختمان نباشند، بين آن قسمتها مشترک هستند

*اداره امور ساختمان

در صورتي که تعداد مالکان آپارتمانها از سه نفر بيشتر باشد مجمع عموميمالکين تشکيل ميشود و در اولين جلسه مدير يا هيأت مديره را انتخاب ميکند. مدير ميتواند از اعضاي ساختمان باشد يا از خارج انتخاب شود. براي رسميت مجمع عمومي، حضور بيش از نصف مالکين آپارتمانها ضروري است و در صورت عدم حصول اکثريت، درجلسه سوم با راي اکثريت حاضر در جلسه تصميمات به تصويب ميرسد و آراي اتخاذ شده توسط حاضرين در جلسه، توسط مدير به ساکنين غايب اطلاع داده ميشود.

*اختيارات و وظايف مديران

مدير آپارتمان مسؤول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصميمهاي مجمع عمومي را به اجرا در ميآورد. مدير براي مدت دو سال انتخاب ميشود. البته ممکن است مجمع براي سالهاي بعد هم او را انتخاب کند.

مجمع عمومي علاوه بر انتخاب هيأت مديره يک خزانه دار نيز انتخاب ميکند که نسبت به تنظيم هزينه و درآمد و گزارش به مجمع اقدام نمايد.

هيأت مديره موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزي بيمه کند و هزينه بيمه را بين شرکا تقسيم نمايد. در صورت عدم بيمه و وقوع آتش سوزي هيأت مديره مسؤول جبران خسارتها است.

چنانچه تعداد واحدها بيش از ١٠ آپارتمان باشد انتخاب يک دربان براي مجموعه ضروري است.

*هزينه آپارتمانها

مالکان آپارتمانها موظفند هزينههاي مشترک و مستمري را که براي قسمتهاي مشترک ساختمان ضروري است مانند آب، برق، گازوييل، گاز و غيره پرداخت نمايند. هزينههاي قابل پرداخت يا بستگي به مساحت ارتباطي ندارند مانند هزينه تاسيسات، سرايدار، دربان، دستمزد هيأت مديره و غيره.

پرداخت هزينه آپارتمان توسط مالک يا مستاجر آن، بستگي به قرار داد تنظيم شده بين آنها دارد. چنانچه مالک طبق قرار داد از پرداخت هزينه خودداري نمايد، مستاجر ميتواند آن را از اجاره بها کسر کند. چنانچه مستاجر از پرداخت هزينه خودداري نمايد، هيأت مديره حق دارد براي دريافت آن به مالک مراجعه کند.

هيأت مديره ميتواند براي تأمين هزينه مبلغي را از صاحبان آپارتمانها بعنوان تنخواه گردان اخذ نمايد.

مدير آپارتمان مسؤول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصميمهاي مجمع عمومي را به اجرا درميآورد.

چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري فرسودگي کامل بنا و بيم خطر جاني و مالي ناشي از آن را گواهي نمايند ساختمان قابل تجديد بنا خواهد بود.

*وظايف دفاتر اسناد رسمي

دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلحع هبه و... گواهي تسويه حساب هزينههاي مشترک را که به تأييد هيأت مديره يا مدير ساختمان رسيده باشد، از مالک دريافت نمايند.

*تعميرات آپارتمانها

چنانچه سه فر از کارشناسهاي رسمي دادگستري فرسودگي کامل بنا و بيم خطر جاني و مالي ناشي از آن را گواهي نمايند ساختمان قابل تجديد بنا خواهد بود.

چنانچه اقليتي از صاحبان واحدها نسبت به جديد بنا رضايت ندهند، مالکين موافق تجديد بنا ميبايست با اخذ مجوز از دادگاه خانه مناسبي براي آنها اجاره کنند تا به مکان جديد منتقل شوند. در صورتي که مخالفين از انتقال به خانه اجارهاي خودداري کردند. هيأت مديره يا مدير به دادگستري يا مجتمع قضايي مراجعه ميکند و با اخذ دستور تخليه آن واحدها، نسبت به اين کار اقدام مينمايد.

چند توصيه مهم:

ساکن قسمتهاي اختصاصي مجتمعها موظفند در جهت رعايت حسن همجواري، بعضي بايدها و نبايدها را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمايند. هر چند اين موارد در قانون پيشبيني نشده است ولي رعايت آنها توسط آپارتمان نشينها موجب ميگردد که از بروز اختلافها و تنشهاي گوناگون جلوگيري شود.

بنابراين براي آگاهي بيشتر شهرواندان موارد زير توصيه ميگردد:

١. ايجاد سر و صداي غير متعارف از ساعت يک تا چهار بعدازظهر و نه شب تا نه صبح روز بعد ممنوع ميباشد. صداي راديو، تلويزيون و ديگر وسايل پخش موسيقي نيز در ساعت فوق ميبايد فقط در داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنيدن باشد.

٢. هرگونه کاري به خصوص کارهاي ساختماني که ايجاد صداي ناهنجار مينمايد، بايد با هماهنگي مديريت ساختمان فقط در ساعت ٨و٣٠ دقيقه تا ١٣و٣٠ دقيقه و همچنين ١۵ و ٣٠ دقيقه تا ١٨ و ٣٠ دقيقه روزهاي غير تعطيل انجام پذيرد.

٣. پارکتهاي چوبي و کف پوشهاي پلاستيکي را فقط ميتوان پوليش نمود و نبايد آنها را با سنگ يا سراميک و ديگرش پوششهايي که صدا را تشديد مينمايند، تعويض کرد.

۴. در مواردي که کف آپارتمان سنگ،سراميک يا چوب باشد و راه رفتن و کشيدن اجسام بر روي آنها در طبقه پايين صداهاي ناهنجار ايجاد کند، توصيه ميشود حداقل ٧۵ درصد کف با قالي يا موکت پوشانده شود.

۵. کف سايي سنگ قسمتهاي اختصاصي بايد با اجازه کتبي مالک و مديريت ساختمان صورت گيرد و هنگامي انجام شود که امکان بازديد ازطبقه زيرين وجود داشته باشد. کليه مواد حاصله از کف سايي ميبايد به سرعت جمع شود و در محل مناسبي در خارج از ساختمان دفع گردد. مديران ساختمان بايد توجه نمايند که ريختن مواد اسيدي حاصل از کف سايي به داخل فاضلاب ساختمان موجب گرفتگي و فرسايش لولههاي فاضلاب ميشود همچنين نفوذ اين مواد به سطح زيرين سنگ باعث خوردگي لولههاي مستقر در کف و ترکيدگي، بخصوص در محل اتصالات ميشود. بنابراين توصيه ميشود هنگام کف سايي و پس از اتمام آن سقف طبقه پايين بازرسي شود.

۶. تا حد امکان ميبايد ساکنين محترم را از کف سايي منصرف نمود و تميز کاري با روشهاي ديگر را به آنها توصيه نمود. ضمن اينکه به آنها يادآوري شود که در اين مورد جبران زيانهاي احتمالي به طبقه زيرين بر عهده مالک طبقه بالاست.

هر گونه تغيير در نما، سر در يا بالکنهاي اختصاصي ممنوع است مگر با توافق اکثريت مالکين.

ساکنان هر واحد مسؤول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگي لولههاي فاضلاب، سر رفتن آب وان يا سينک ميباشد.

٧. هر گونه تغيير در نما، سر در يا بالکنهاي اختصاصي ممنوع است مگر با توافق اکثريت مالکين.

٨. تعميرات و تغييرات داخلي و خارجي که موجب صدمه به اسکلت ساختمان ميشود به هيچ وجه مجاز نميباشد.

٩. ساير تعميرات و تغييرات داخلي آپارتمانها و بخشهاي اختصاصي مانند انبار ميبايد با اجازه کتبي مالک و تأييد مديريت ساختمان در حد معقول انجام شود.

١٠. ساکنان هر واحد مسؤول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگي لولههاي فاضلاب، سر رفتن آب وان يا سينک ميباشد.

١١. سايبان، نرده حفاظ، بند (براي آويزان نمودن لباس) که از بيرون ساختمان قابل رويت باشند، کولر و وسايل ديگري نبايد در بالکنها نصب يا آويزان گردند مگر با اجازه کتبي مديريت و بر حسب ضرورت.

١٢. نصب هر گونه آنتن قابل رويت بر روي نما يا در بالکن ساختمان بدون اجازه مديريت ساختمان قدغن ميباشد.

١٣. هيچ گونه وسايل شخصي نبايد بيرون از پنجره در پاگردهاي عمومي، پاسيو، جلوي درب ورودي آپارتمان، در محوطه و پارکينگ قرار داده شود. به خصوص ساکنين طبقه همکف که معمولا فقط راه به پاسيو دارند.

١۴. از گذاشتن مواد آتش زا، ماشين لباسشويي و ديگر تجهيزات، قفس پرنده و هر گونه جسم خطرناک که باعث ايجاد، سر و صدا است خودداري شود اگر چه اين بخش تنها از طريق آپارتمان همکف قابل دسترسي باشد. حفظ و نگهداري ان به عهده مالک قسمتهاي اختصاصي آن واحد ميباشد ولي استفاده از آن نبايد موجب سلب آسايش ديگران گردد.

١۵. چنانچه خرد کن زباله در سينک آشپزخانه تعبيه نشده است، از نصب آن در سينک خودداري گردد. از پرتاب آشغال به بيرون از آشپزخانه بايد پرهيز نمود. زباله ميبايست به طور صحيح در داخل شوت زباله قرار گيرد يا در ساعت جمع آوري زباله در محل مقرر بيرون از ساختمان گذاشته شود.

١۶. نگهداري سگ، کبوتر، قناري، خرگوش و بطور کلي حيوانات در قسمتهاي مشترک مانند پاسيو، هال، بالکن، تراس و محوطه ممنوع است اگر چه استفاده از آن مختص يک يا چند واحد باشد. مديران ساختمان نبايد در اين مورد چشم پوشي نمايند زيرا ممکن است علاوه بر نارضايتي ساير ساکنين، آن حيوان عامل بيروني نيز باشد.

١٧. هيچ گونه صداي ناهنجاري مثل صداي کشيدن صندلي بر روي کفهاي سنگي، صداي توپ بازي و دويدن بچهها و صداهاي تحريک آميز نبايد در طول شبانه روز ايجاد گردد. صداي مته کاري و کوبيدن ميخ به ديوار جهت نصب وسايل تزييني ميبايد در ساعت مناسب روزهاي غير تعطيل انجام شود.

١٨. از مصرف آب خارج از حد معمول ميبايد خودداري شود. در غير اين صورت نصب کنتور بر روي ورودي آب آپارتمان توصيه ميشود

١٩. استفاده همزمان از اتو، ماشين لباسشويي، جوجه سرخ کن برقي و ديگر وسايل الکتريکي با مصرف بالا موجب داغ شدن سيمها گرديده خطر آتش سوزي را افزايش ميدهد. بنابراين استفاده اين وسايل به طور همزمان بايد خودداري گردد. مديران ساختمان ميبايد کنترل فيوزهاي داخلي آپارتمانها و وضعيت تابلوهاي برق داخل واحدها را حداقل يک بار در سال مورد بازديد قرار دهند. بارها مشاهده گرديده که فيوزهاي داخلي دستکاري شدهاند. در نتيجه هنگام افزايش بار الکتريکي جريان برق قطع نميشود و آتش سوزي، جان و مال کليه ساکنين را در معرض خطر قرار ميدهد.

٢٠. مسدود نمودن راه ديگر ساکنان ممنوع است. همچنين نميتوان مانع استفاده از قسمتهاي مشترک توسط ساير ساکنين شد مگر آنکه رفت و آمد يا استفاده از آن قسمت مستلزم عبور از ملک اختصاصي باشد.

٢١. هيچ گونه وسايل شخصي نبايد بيرون از پنجره در پاگردهاي عمومي، پاسيو، جلوي درب ورودي آپارتمان، در محوطه پارکينگ قرار داده شود.

٢٢. نگهداري سگ، کبوتر، قناري، خرگوش و بطور کلي حيوانات در قسمتهاي مشترک مانند پاسيو، هال، بالکن، تراس و محوطه ممنوع است.

٢٣. مواد آتش زا نبايد در داخل آپارتمان نگهداري شوند بلکه با اجازه و اطلاع مديريت ميبايد در انبار قرار گيرند.

٢۴. انبار آپارتمان مختص وسايل شخصي ساکنين است. استفاده تجاري و اجاره آن به ديگران ممنوع ميباشد مگر با اجازه ساکنين مجتمع و با اطلاع مديريت.

٢۵. هر گونه دستکاري تجهيزات مشترک بدون اطلاع مديريت ساختمان ممنوع ميباشد.

٢۶. در مجتمعهاي فاقد نگهبان باز و بسته کردن درب ورودي محوطه يا ساختمان توسط آيفون ميبايد به وسيله افراد بالغ، پس ازشناسايي انجام پذيرد. گاهي ديده ميشود بچهها دکمه آيفون را حتي پس از ورود، دوباره فشار ميدهند و در نتيجه درب باز ميماند.

٢٧. بازي کردن بچهها در قسمتهاي مشترک در صورت تأييد هيأت مديره فقط در ساعتهاي تعيين شده و در محلهاي مقرر مجاز ميباشد.

٢٨. مسؤول حرکات و رفتار فرزندان اولياي آنها ميباشند و در قبال هر گونه عمل خلاف، آنها بايد جوابگو باشند.

٢٩. مراسم آييني، جشن و سوگواري ميبايست با اجازه مديريت و پس از اطلاع به همسايهها در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شود. در صورت عدم وجود اين سالن، در داخل آپارتمان و با حداقل سر و صدا انجام گيرد. از نصب بلندگو و چادر خودداري گردد.بهتر است مراسم از ساعت ١۵ تا حداکثر ٢٢ انجام پذيرد.

٣٠. هر گونه پخت و پز در قسمتهاي مشترک ممنوع ميباشد و در داخل بخشهاي اختصاصي فقط در حد معقول مجاز است.

٣١. سرو صداي ميهماني در حد معمول (به طوري که موجب آزاد ديگر ساکنين نشود) حداکثر تا ساعت ٢۴ مجاز ميباشد. در ايام هفته حداکثر تا ساعت ٢٣ و در شبهاي تعطيل و آخر هفته مراسم بدرقه و خداحافظي ميبايد در داخل آپارتمان - نه در راه پله يا هال عمومي - انجام شود. از ميهمانها نيز درخواست گردد در حين عبور ازراه پله و محلهاي مشترک رعايت ارامش ديگران را نموده و از دويدن بچهها و ايجاد سر و صدا ممانعت به عمل آورند.

٣٢. استفاده از وسايل گازي و نفتي براي افراد جوانتر از ١٢ سال، مسنتر از ٧٠ سال و معلولين جسمي و ذهني که به صورت انفرادي زندگي ميکنند يا در اکثر ساعات شبانه روز تنها هستند، ممنوع ميباشد. تعبيه کپسولهاي اطفال حريق ضروري است. ضمن آنکه ميبايد نحوه استفاده از آنها به ساکنان آموزش داده شود.

٣٣. بازي کردن بچهها در قسمتهاي مشترک در صورت تأييد هيأت مديره فقط در ساعتهاي تعيين شده و در محلهاي مقرر مجاز ميباشد.

هر گونه پخت و پز در قسمتهاي مشترک ممنوع ميباشد و در داخل بخشهاي اختصاصي فقط در حد معقول مجاز است.

٣۴. ساکنين ميبايد از کثيف کردن فضاي عمومي خودداري نموده و در حفظ تميزي آن کوشا باشند.

٣۵. اتومبيل، موتور سيکلت يا دوچرخه ساکنين ميبايد فقط در محلهاي از پيش تعيين شده پارک گردند. ورود هر گونه وسيله نقليه مهمان، شستشو، تعمير و تعويض روغن وسايل نقليه در داخل مجتمع ممنوع است.

٣۶. در مجتمعهاي فاقد نگهبان درهاي ورودي به مجتمع ميبايد پس از ورود يا خروج از ساعت ٢٢ به بعد قفل گردند. کليد ورودي به مجتمع پارکينگ و تراس نبايد به غير از ساکنين مجتمع داده شود.

٣٧. رعايت شئون اسلامي در بخشهاي مشترک الزامي است و حضور آقايان با پيژامه و زير پيراهن در خارج از بخش اختصاصي ممنوع ميباشد.

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٠٢ تعداد بازدیـد : ٩٣٢ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٣  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۵۰۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان