دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰   |   Mon April 19, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/٢١ تعداد بازدیـد : ١٠۵٩ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  بهداشت و سلامت
   نـوع مقاله:  متفرقه
 
 
 
 
 
بازيافت انواع زباله

 

شايد امروزه هيچ پديده ديگري مانند زباله، فراگيرترين تعريف را از تمدن امروزي ما نشان ندهد. رد پايي که امروزه بشر از خود در طبيعت به جاي گذاشته، زباله است و زباله، حاصل عطش سيري ناپذير بشر براي مصرف بيشتر است. اما اين رد پا، بسيار متنوع است. امروزه مقدار زياد زبالهها و مواد زياد جامد شهري به يکي از مهمترين مشکلات زيست محيطي در شهرها و روستاها تبديل شده و مخارج و هزينه مديريت اين زبالهها (از جمله جمع اوري و دفن زباله) بودجه بسياري را مصرف ميکند.

در ادامه مهمترين انواع زبالهها را با هم مرور ميکنيم. زباله مجموعه موادي است که پس از مصرف يا استفاده، ديگر کارآيي ندارد و دور ريخته ميشود. زبالهها را معمولا در چهار دسته کلي زبالههاي شهري، زبالههاي صنعتي، زبالههاي خطرناک و زبالههاي بيمارستاني تقسيم ميکنند.

زبالههاي شهري

تعريفها و طبقه بنديهاي مختلفي براي توضيح اجراي مواد موجود در زبالههاي شهري ارائه شده است. گفته ميشود از لحاظ اجزاي تشکيل دهنده زباله، زبالههاي شهري شامل ٧٩.۵ درصد مواد آلي فاسدشدني، ٩.٣٨ درصد کاغذ و مقوا، ٢.۵ درصد پلاستيک، ٢.۵ درصد چوب، ٣.٣٣ درصد شيشه و سفال و ١.۴٣ درصد منسوجات است.. با توجه به درصد بالاي مواد فسادشدني، تهيه کود آلي گياهي به عنوان يک گزينه سودآور و کارآمد مطرح است. علاوه بر اين بازيافت کاغذ، پلاستيک و شيشه هم از جمله مواردي است که در بسياري از کشورهاي پيشرفته به آن توجه ميکنند.

زبالههاي بيمارستاني

يکي از مهمترين انواع زبالهها که دفع آنها حتما بايد بهداشتي و با رعايت اصول ايمني صورت گيرد، زبالههاي بيمارستاني هستند. به کليه پسماندهاي عفوني و زيان آور بيمارستان ها، مراکز بهداشتي- درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراکز مشابه، زبالههاي بيمارستاني گفته ميشود.

خود زبالههاي بيمارستاني با توجه به منشا آنها، انواع گوناگوني دارند. مثلا زباله بخش عفوني يا اتاق عمل، با مواد زايد آزمايشگاه يا بخش راديولوژي، بسيار تفاوت محسوسي دارد و طبق يک بررسي، زباله بخشهاي مختلف بيمارستانها به چند گروه تقسيم ميشوند که مهمترين آنها عبارتند از:

زبالههاي معمولي: زبالههاي مربوط به بسته بندي مواد و ديگر زبالههاي پرسنل.

زبالههاي پاتولوژيکي: شامل بافت ها، اندام ها، قسمتهاي مختلف بدن و پنبههاي آغشته به خون.

مواد پرتوزا: شامل جامدات، مايعات و گازهاي راديواکتيو

جمع آوري اين نوع از پسماند به عهده وزارت بهداشت و درمان است.

زبالههاي صنعتي

هرگونه زايدات خانگي، صنعتي، تجاري، بهداشتي، لجن تصفيه خانهها و حوضچههاي تثبيت خاکستر و بقاياي زباله سوزها، زائدات حيواني، مواد قابل اشتعال و راديواکتيو و... زباله صنعتي نام دارند. زبالههاي صنعتي، مواد زايد ناشي از فعاليتهاي صنعتي هستند و معمولا شامل فلزات، مواد پلاستيکي، مواد شيميايي و بالاخره زبالههاي ويژه و زبالههاي خطرناک هستند. براي جمع آوري، حمل و نقل و دفع آنها ضوابط خاص و مقررات ويژهاي تعريف شده است که بايد حتما آنها را رعايت کرد.

زبالههاي خطرناک

زبالههاي خطرناک مانند انواع ديگر زبالهها تعريفهاي متفاوتي دارند. سازمان حفاظت و بازيابي، زبالههاي خطرناک را اينگونه توصيف کرده است: ضايعاتي که در اثر مديريت نامطلوب (جمع آوري، حمل و نقل، تصفيه و دفع) باعث مرگ ومير موجودات يا شيوع بيماريهاي جبران ناپذير و بالقوه خطرناک براي انسان، موجودات زنده يا محيط زيست شوند. سازمان بهداشت جهاني نيز در تعريف زبالههاي خطرناک گفته است مواد زايدي که به دليل خصوصيات فيزيکي، شيميايي و يا بيولوژيکي، جمع آوري، جابه جايي و دفع آنها مستلزم تدابير خاصي است تا از بروز هر گونه تأثير سوء بر محيط زيست و سلامت انسان جلوگيري کند. زبالههاي خطرناک معمولا يکي از مشخصات قابليت انفجار، احتراق، خوردگي، واکنش پذيري و سمي بودن را دارند و اغلب تحت عنوان مواد زايد پرتوزا، پس ماندههاي شيميايي، زايدات قابل اشتعال، زايدات بيولوژيکي و مواد منفجره دسته بندي ميشوند.

زباله الکترونيک

اين دسته از زياله ها، از خطرناکترين زبالهها هستند که متأسفانه در بسياري از موارد ميتوان آنها را در زبالههاي شهري هم ديد. زبالههاي الکترونيک شامل دستگاههاي الکترونيکي مصرف شده و قطعات آنهاست؛ دستگاههايي مانند تلفن و کامپيوتر، لوح فشرده و... که حاوي فلزات خطرناکي مانند سرب، کادميوم و جيوه هستند. در صورتي که اين زبالهها را پس از پايان عمر مفيد، به شکل صحيح بازيافت نکنيم وب ه همين شکل در طبيعت رها سازيم، موجب آلودگي محيط ريست ميشود. با توجه به سرعت پيشرفت تکنولوژي در عرصه کامپيوتر و الکترونيک، عمر مفيد بسياري از اين ابزارها در جهان به ٢ تا ٣ سال کاهش يافته و اين عدد در ايران احتمالا ۵ سال است. در نظر داشته باشيد که هم اکنون تعداد موبايلهاي موجود بسيار بيشتر از افراد است.

بازيافت زبالههاي الکترونيکي

با بازيافت زبالههاي الکترونيک ميتوان مقدار کمي فلزات باارزش مانند طلا، نقره و مس را بازيافت کرد، همچنين ميتوان با بازيافت آنها، آلياژ لحيم استخراج کرد. به همين دليل بسياري از کشورهاي در حال توسعه به اميد دست يابي به اين ثروت ناچيز، زبالههاي الکترونيکي را از کشورهاي توسعه يافته وارد ميکنند. ولي بايد در نظر داشت بازيافت غيراصولي زبالههاي الکترونيک در کشورهاي جهان سوم به آلودگيهاي گسترده منجر شده است. هم اکنون ٧٠ درصد کامپيوترها و موبايلهاي جهان در چين بازيافت ميشود.

در سال ٢٠٠٨ وزراي ١٧٠ کشور جهان در بالي اندونزي گردهم آمدند تا راههاي بازيافت زبالههاي خطرناک از جمله زبالههاي الکترونيک را بررسي کنند. هم اکنون هيچ آماري از وضعيت زبالههاي الکترونيک در ايران در دست نيست و هيچ سازماني نيز متولي رسيدگي به زبالههاي الکترونيک نيست. گفته ميشود به تازگي اولين کارخانه بازيافت زبالههاي الکترونيک در کشور راهاندازي شده است.

توليد زباله در ايران و جهان به زبان آمار

  ايرانيان روزانه ۵٠ مليون کيلو (سالانه، ١٨ ميليون تن) زباله خانگي توليد ميکنند که تنها ۵ درصد از آن بازيافت ميشود.

  براي درک بهتر ميزان توليد زباله در ايران (١٨ ميليون تن، بهتر است مقدار آن را مقدار توليد گندم در ايران (کمتر از ١۵ ميليون تن) و توليد برنج در کشور (حدود دو ميليون و ٣٠٠ هزار تن) مقايسه کرد.

  سرانه توليد پسماند در شبانه روز در کشورهاي اروپايي ٣٠٠ تا ٢۵٠ گرم اما اين مقدار در استان تهران در چهرا سال اخير از ٩٠٠ گرم به ٩۶٧ گرم رسيده است. به بيان ديگر هر شهروند تهراني هر سال تقريبا ۵ برابر وزن خود زباله توليد ميکند.

  روزانه يک ميليارد و ٢۵٠ ميليون تومان براي جمع آوري و دفن زباله و پسماند شهر تهران هزينه ميشود. اين مقدار در کنار يک ميليارد تومان ثروتي که با دفن زباله زير خاک ميرود، نشان ميدهد روزانه بيش از ٢ ميليارد تومان بر اثر زباله سازي تهرانها از بين ميرود.

  در شهرهاي ايران سهم تفکيک زباله از مبدا ٧ و در کلان شهرها معادل ١۴ درصد است ولي سهم اين روش جمع آوري زباله در شهر تهران فقط ۵ درصد است.

  فقط ٢٠ درصد پسماندهاي شهري بازيافت ميشود. از اين مقدار دو درصد به شکل بهداشتي و بقيه به صورت عادي دفن ميشود.

 

مجله دانشمند  - نويسنده: فاطمه کاظمي

 

 

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/٢١ تعداد بازدیـد : ١٠۵٩ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۴,۶۷۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان