پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹   |   Thu August 6, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
غذاهاي سنتي همداني ها در ماه مبارك رمضان
     شهرداری همدان
9 فایده استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
روش ها و فواید تفکیک زباله در منزل
باید و نباید‌های آپارتمان نشینی
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٠٢ تعداد بازدیـد : ۴٠۴ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  مدیریت شهری
   نـوع مقاله:  متفرقه
 
 
 
 
 
وظایف و حقوق شهروندی

 

وظایف و حقوق شهروندی

شهر و شهروند از مهمترین مفاهیم اجتماعی سیاسی است که همواره در طول تاریخ راه پر فراز و فرودی پیموده و از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعی از ادوار باستان تا کنون مورد بحث و چالش قرار گرفته است. با گسترش شهرنشینی هر روز شاهد افرادی هستیم که به نوعی خود را از روستاها جدا کرده و به شهرها نزدیک میشوند.

در نگاه اول واژه شهرنشین برای عده زیادی از شهروندان بسیار زیبا و برای برخی نوعی شخصیت اجتماعی به شمار میآید. اما این که تا چه حد توانستهایم شهروندان را با قوانین و حقوق متقابل افراد در قبال یکدیگر در یک زندگی شهری آشنا کنیم جای بسی سوال و تأمل دارد. شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است با محدودیتهای اجتماعی زیادی مواجه است. نحوه و شکل زندگی در شهر امر طبیعی و ذاتی نیست و مساله تعلیمی و آموزشی است که دارای دو طرف است از یک سو مدیران و مسؤولان شهری عهده دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیازموزند و فرزندان خود را با محدودیتهای ناشی از فرهنگ آشنا سازند. رسانهها از جمله تلویزیون، بروشور، کتاب، نشریات، نرم افزار، پایگاه اینترنتی، کتابچههای آموزشی و … نقش مهمی در افزایش فرهنگ شهروندی دارند. سازه شهروندی در بردارنده مجموعه حقوق و تکالیفی است که اعضای جامعه نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند.

شهروند مؤثر کیست؟

١. از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.

٢. در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملّی و محلّی مشارکت فعال داشته باشد.

٣. در قبال وظایف و نقشهای تفویض شده مسؤولیت پذیر باشد.

۴. نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.

۵. رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.

۶. نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشد.

٧. توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایدهها را دارا باشد.

٨. توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.

٩. درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.

١٠. دارای حس وطن پرستی باشد.

١١. نسبت به مسؤولیتهای خاص پذیرش و مسؤولیت داشته باشد.

١٢. از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.

١٣. به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی باید فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسؤولیتها شرایط بهتری برای خویش و دیگران فراهم سازد.

*وظایف شهروندی

شهروندان در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها از مدیریت شهری باعث ارتقای فضیلت جامعه شهری، تأمین سعادت و ایمنی شهری میگردد.

به طور کلی وظایف شهروندان را میتوان در چند مورد زیر خلاصه نمود:

١. آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری.

٢. آشنایی با وظایف و تکالیف مدیریت شهری و تواناییها و محدودیتهای مدیریت شهری در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات.

٣. پس از آشنایی با دو مقوله فوق هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و بالطبع بهبود وضعیت جامعه شهری خود اقدام نموده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندی خویش نماید.

۴. سعی و تلاش برای مشارکت در اداره شهر.

۵. افزایش حس تعلق خاطر خود به محلّه و شهر محل سکونت خویش.

۶. تشویق و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در امور شهر

*حقوق شهروندی

ما در جامعه امروز خود نیاز داریم که به شکلگیری حوزه عمومی و تقویت آن و همچنین افزایش قدرت جامعه مدنی کمک نماییم.؛ چرا که اگر خواهان آن هستیم که یک رابطه دو سویه مؤثر میان دولت و ملت شکل بگیرد و اعتماد به عنوان سرمایهای اجتماعی در اختیار حاکمان قرار بگیرد باید علاوه بر ارائه تکالیف شهروندی، حقوق شهروندی نیز از سوی حاکمان به رسمیت شناخته شود. حقوقی که منجر میشود آینده کشور، مهم قلمداد شود و افراد نسبت به سرنوشت جامعه خود مسؤول و حساس گردند. احترام به حقوق قانونی و مدنی، حقوق سیاسی و همچنین حقوق اجتماعی شهروندان یک جامعه سبب میشود افراد جامعه در قبال دولت و همچنین دیگر افراد جامعه اجرای تکالیف خویش را مؤثر قلمداد نموده و مسؤولیت آن را بپذیرند شاید این گونه حتی پیشرفت در روند توسعه و توسعه پایدار نیز سرعت بیشتری به خود بگیرد. امیدواریم حاکمان ما که طالب افزایش مشروعیت خویش هستند بر انگاره شهروند مؤثر تأکید بیشتری بورزند و در ایجاد فضایی باز با پذیرش رویکردهای متفاوت فکری سهم بیشتری را ایفا نمایند.

* نتیجه گیری

شهر خوب باید هم از نظر ظاهرو هم از نظرویژگیهای اجتماعی دارای ویژگیهایی باشد تا بتوان آن را شهری خوب نامید. ویژگیهای ظاهری شهر شامل مواردی است که به زیبایی شهر میپردازد که موجبات آسایش مردم را فراهم میکند در واقع چشم اندازی زیبا دارد، در میدان شهرش مجسمه موجود باشد و درکوچههایش ذرهای خاک دیده نشود. البته گفتنی است همراه باویژگیهای ظاهری باید ویژگیهای اجتماعی نیز در شهر به وجود آید، به این خاطر برای تشکیل یک شهرخوب تنها ویژگیهای ظاهری کافی نیست به طوری که یک شهر خوب باید دارای شهروند خوب نیز باشد تا رشد و تکامل آن به درجه اعلی برسد، و البته رسیدن آن به درجه اعلی، نیاز به این دارد که ویژگیهای ظاهری و اجتماعی آن هردو با یکدیگر و در کنارهم باشد و در غیراین صورت آن شهر به یک شهرخوب تبدیل نمیشود.

شهر یک پدیده زنده و پویاست که به سادگی میتوان جریان زندگی را در آن احساس کرد. بیشک شهری آباد و توسعه یافته دارای شهروندانی با نشاط و خلاق خواهد بود و بالعکس شهرهای بیتحرک و کم رونق که به روزمرگی مبتلا شدهاند شهروندانی افسرده و خموده را در خود جای دادهاند. اجرای طرحهای نوین شهری، توجه به زیباسازی و مبلمان شهری، گسترش فضاهای سبز و تفرجگاهها به سان خون تازه در بدن آدمی، حیات و طراوت را به محیط شهری ارزانی میدارد.

در حوزه مدیریت شهری باید سه ضلع مثلث شهروند، شهرداری و شهر را به واسطه رسانه به هم نزدیک شوند. در این راستا هدف این است که شهروند احساس کند که شهرداری در خدمت اوست و شهرداری نیز احساس کند که از طریق رسانهها میتواند از شهروندان برای مدیریت شهری کمک بگیرد. مساله شهر، شهروند و شهرداری باید مورد توجه باشد که شهر برای شهروند است و شهرداری نیز در خدمت شهروند است.

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٠٢ تعداد بازدیـد : ۴٠۴ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٣١  نفر کاربران آنلاین :
۲۱۴,۵۴۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان