جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶   |   Fri December 15, 2017  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
ونداليسم اجتماعي چیست؟
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
غذاهاي سنتي همداني ها در ماه مبارك رمضان
     شهرداری همدان
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٣٠ تعداد بازدیـد : ٢٧١ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  دانش و زندگی
   نـوع مقاله:  متفرقه
 
 
 
 
 
رسانه چطور کار می کند؟

 

١) هیچکس همه داستان را برای شما تعریف نمیکند

به این خبر دقت کنید: اصابت موشک به حیفا دهها شهروند اسرائیلی را کشته و زخمی کرد. حماس ضمن بر عهده گرفتن این حمله تروریستی اعلام کرد: «حملات حماس تا نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد داشت». سخنگوی کاخ سفید ضمن محکومیت شدید این حمله توقف فوری خشونت بین فلسطین و اسرائیل را خواستار شد و گفت: «حماس باید هر چه زودتر خلع سلاح و توسط محاکم بینالمللی به جرم کشتار مردم بیگناه محاکمه شود.» اصل خبر واقعیت دارد، اما آیا اینهمه واقعیت است؟

• آیا در این خبر به این اشاره شده که موشک پرتابشده توسط حماس به تلافی کشته شدن صدها زن و کودکی است که روزهای قبل در اثر اصابت موشکهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند؟

• آیا به این نکته توجه شده است که اسرائیل رژیمی است که سرزمین فلسطین را غصب کرده و ملت فلسطین مظلومانه در حال مقاومت هستند؟

• در مورد واکنشهای جهانی به رژیم صهیونیستی هم چیزی گفتهشده یا تنها از سخنگوی کاخ سفید نقل قول شده است؟

• سؤالاتی ازایندست نشان میدهد که اگرچه ممکن است اصل یک پیام رسانهای درست و مبتنی بر واقعیت باشد، اما هر رسانه در ارائه وقایع به مخاطب خود نگاهی گزینشی دارد. هر صاحب رسانه یا نویسنده مطلبی، دیدگاهها و نظرات خاص خودش را دارد؛ بنابراین خودآگاه یا ناخودآگاه هیچ پیام رسانهای نمیتواند تحت تأثیر دیدگاههای سازندهاش، همه واقعیت موجود را برای شما بازگو کند. حتماً بخشهایی از واقعیت به شما گفته نمیشود. هر پیامی برخی از جنبههای یک رویداد یا واقعیت را برجسته میکند و جنبههای دیگری را بیاهمیت جلوه میدهد. به همین خاطر است که گاهی میبینیم که روایتهای رسانهای چند خبرنگار یا چند بنگاه رسانهای راجع به یک رویداد کاملاً باهم فرق میکند. هرکدام بخشی را برجسته میکنند که مطابق دیدگاههای خودشان باشد؛ بنابراین گاهی مشاهده میکنیم که تأثیر یک پیام رسانهای به خاطر آنچه گفته نیست، بلکه به خاطر آن بخشی از داستان است که برای شما بازگو نکرده است.

٢) هرکسی میتواند از پیامهای رسانهای برداشت شخصی خود را داشته باشد

اگرچه سازندگان پیامهای رسانهای سعی میکنند که معانی خاص خود را به ذهن مخاطب منتقل کنند، ولی باید در نظر داشت که مخاطبان هم هر یک بر اساس دانش قبلی، تجربیات، ارزشها و عقاید خود برداشت و تفسیر متفاوتی از پیام برای خود ایجاد میکنند.

در مثال بالا درست است که خبر سعی در محکوم کردن حماس و مظلوم جلوه دادن رژیم صهیونیستی دارد، اما:

• اگر مخاطب این خبر یک مسلمان باشد از حمله تلافیجویانه حماس خوشحال میشود.

• اگر یک اسرائیلی باشد، خشمگین میشود.

• و اگر شخصی بیتفاوت نسبت به مسائل سیاسی دنیا باشد، بدون توجه کردن به دنبال خبرهای ورزشی میرود!

٣) رسانهها از طریق تصویر، تصور ما را تغییر میدهند

در اینجا منظور ما از تصویر یک عکس یا یک تصویر سینمایی نیست، بلکه تصویر ذهنیای است که از یک واقعه، شخص یا موضوع در ذهن مخاطب ایجاد شده است. این تصویر ممکن است کاملاً با واقعیت تفاوت داشته باشد و بهطور کامل ساختهوپرداخته رسانهها باشد. برای مثال در تلویزیون آمریکا میزان جنایت و خشونت چند برابر دنیای واقعی است و این باعث شده مخاطبان برنامههای تلویزیونی در امریکا دنیای پیرامون خود را بهاندازه دنیای ساختهشده از سوی رسانهها خشن و آکنده از تهدید تصور کنند. واقعیت اجتماعی بعد از عبور از فیلتر رسانهها تبدیل به واقعیت رسانهای میشود. رسانهها تلاش میکنند با مهندسی پیام، واقعیت را بهگونهای دستکاری کنند تا تصویری که از همان واقعه در ذهن مخاطب شکل میگیرد در راستای اهدافشان باشد.

۴) رسانهها میخواهند جهانبینی بسازند

ممکن است ما این موضوع را دوست نداشته باشیم و یا حتی انکار کنیم اما واقعیت این است که افکار، نگرشها و اعمال روزانه ما همه تحت تأثیر پیامهای رسانهای قرار دارند.

تبلیغات، اخبار، موزیک ویدئوها و بسیاری از پیامهای رسانهای دیگر بهطور ناخودآگاه میتوانند عقاید و اعمال ما را تغییر بدهند. رسانهها اهرم فرهنگی قدرتمند و کسبوکار بزرگی در دنیا هستند که مدام سعی میکنند پیروان فکری و عملی بیشتری برای خود بیابند. رسانهها پیامهای ایدئولوژیک و ارزشی مثل مصرفگرایی، نقش زنان و وطنپرستی و... بهصورت مستقیم و غیرمستقیم منتقل میکنند. تشخیص ارزشهای جای گرفته در پیامهای رسانهای به آسانی ممکن نیست و نیاز به مهارت تجزیهوتحلیلهای اجتماعی و سیاسی دارد.

۵) اهداف و اثرات تجاری، سیاسی و اجتماعی رسانهها انکار ناشدنی است

هر نوع درک واقعی از رسانهها را نمیتوان از زمینه اقتصادی و ضرورتهای مالی صنعت رسانه جدا دانست. تقریباً همه رسانهها برای جذب مخاطب، تأمین و تولید محتوا و انتشار پیامهای خود نیازمند صرف هزینه هستند. اگرچه رسانههای جدید همچون شبکههای اجتماعی مجازی کمک زیادی کردهاند تا همه بتوانند بهراحتی به خلق پیام بپردازند، اما اصل فناوریهای ارتباطی همچون نرمافزارها و سختافزارهای این شبکهها نیز عمدتاً در اختیار افراد قدرتمند یا ثروتمند است. علاوه بر این رسانهها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیرات بسزایی دارند و در پس نقاب آزادی بیان و سرگرمکنندگی، در پی تأمین منافع سیاسی-اجتماعی دولتهای صاحب سلطه هستند.

۶) رسانهها کارکردهای متنوعی دارند

مهمترین کارکرد هر رسانه انتقال پیام از تولیدکننده به مخاطب است، اما بسته به اینکه پیام با چه هدفی و چگونه منتقل میشود کارکردهای دیگری نیز برای رسانهها برشمردهاند که مهمترین آنها عبارتند از

* اخبار و اطلاعرسانی

* سرگرمی

* راهنمایی و رهبری

* آموزش و انتقال فرهنگ

٧) هر رسانه محدودیتهای معینی برای انتقال پیام دارد

همانطور که یک آشپز میداند که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیلهای بجا استفاده کند و مثلاً نمیشود با آبکش آب برد و با چنگال برنج هم زد، تولیدکننده پیام رسانهای نیز میداند که باید از دریچههای مناسب انتقال پیام استفاده کند. بهطور مثال وی میداند که در رسانههای چاپی امکان تعامل مستقیم و آنی با مخاطب وجود ندارد یا سینما جای سخنرانی نیست!

٨) رسانهها از قواعد خاصی پیروی میکنند

هر رسانهای برای انتقال پیام از چارچوب خاص زیبایی شناسانه و قواعد منحصربهفردی پیروی میکند، مثلاً برای ساختن یک فیلم باید از قواعد تعریفشده فیلمسازی و تدوین استفاده کرد. این قواعد و قوانین بهمرور زمان و بر اساس تجربه و مطالعه شکلگرفتهاند و درهم شکستن آنها بهآسانی امکانپذیر نیست.

٩) رسانهها از زبان اقناع استفاده میکنند

همه پیامهای رسانهای سعی میکنند ما را متقاعد سازند تا به چیزی اعتقاد پیدا کنیم و یا کاری انجام دهیم. همه تلاش آنها بر این است تا به هر شیوهای ما را به حرکت در جهت هدف خود قانع کنند. صاحبان رسانه و تولیدکنندگان پیامهای رسانهای میدانند که کسی بهزور متقاعد نمیشود که از آنها پیروی کند؛ بنابراین همه پیامهای رسانهای برای اقناعسازی مخاطب از فنون و روشهای خاصی استفاده میکنند که به «زبان اقناع» مشهور است.

١٠) رسانهها روی قلب و مغز مخاطب کار میکنند

رسانهها برای اقناع ما سعی میکنند از طریق عقل یا احساس و یا هردوی این موارد روی ما تأثیر بگذارند. اثرات رسانهها بر ذهن و قلب مخاطب، دقیق و ماهرانه است و تولیدکنندگان پیامهای رسانهای نیز این مسأله را بهخوبی میدانند. پیامهای رسانهای اگر بتوانند قلب مخاطب را تسخیر کنند قدرت و تأثیرگذاری بیشتر و سریعتری خواهند داشت؛ بنابراین تولیدکنندگان پیام سعی میکنند با استفاده از فنهای مختلف رسانهای (استفاده از موسیقی، لحن صدا، تصاویر رمانتیک و هیجانانگیز، نورپردازی، افکتهای صوتی و تصویری و...) یک پیام را بهگونهای دستکاری کنند که اثر بیشتری بر ذهن مخاطب داشته باشد.

 

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٣٠ تعداد بازدیـد : ٢٧١ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2017  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢  نفر کاربران آنلاین :
۱۳۶,۳۵۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان