یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠۴/٢٢ تعداد بازدیـد : ١٧۵٩ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  مدیریت شهری
   نـوع مقاله:  شهرداری همدان
 
 
 
 
 
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر

 

 نميتوانيم قبل از برداشتي علمي و شفاف از زيباسازي به سراغ زيرمجموعههاي آن برويم. آنچه فرايند زيباسازي را در كلانشهرهاي ايران دچار مشكلات اساسي كرده است، برداشتهاي شخصي، غلط و كاملاً منطقهاي از اين واژههاي به ظاهر ساده است، سرانجام، روزي بايد مديران شهري به تعريفي واحد و كارشناسانه از اين لغت برسند كه در طول تحويل و تحولات مديران دچار تغيير نشود.

اما به راستي رنگآميزي جوي و جدول و نظافت در و ديوار يا نصب چند نماد شهري يا بهسازي بلوارها، تنها اجزاي زيباسازي شهرياند؟ مسلماً خير.

چرا هنگام مسافرتهاي خارجي به عنوان يك انسان از حركت در شهرها لذت ميبريم؟ چرا همه چيز همانگونه است كه بايد باشد؟ تفاوتي نميكند از كجاي اين كره خاكي آمدهايم، چرا كه نيازها از قبل پيشبيني شدهاند، چرا نميتوانيم با موفقيت آن اقدامات را كپيسازي كنيم؟ برخي از صاحبنظران تفاوت فاحش فرهنگي را علت اين امر ميدانند، اما موضوع صرفاً اين نيست.

كيفيت محيط شهري دغدغه اصلي مديران تمام كلانشهرها و هدف شهرداريهاست و برنامه فرهنگسازي توسط شهر و بر روي شهروندان انجام ميشود. در اروپا شهرها صدها سال است كه فرهنگسازند.

فرقي نميكند تخصص و تجربهمان چيست، آنچه بسيار مشاهده ميشود، اين است كه همه به خود حق ميدهيم كه درباره مسائل هنري و زيباسازي اظهار نظر كنيم و اين نظر را تحميل نماييم و فراموش ميكنيم كه زيباسازي نيز همانند ساير امور نياز به تخصص دارد، اما در مورد ساخت و ساز يك پل يا بزرگراه و هزاران مورد ديگر به خود اين اجازه را نميدهيم. ما حق نداريم سليقه شخصيمان را به مردم شهر تحميل كنيم، همانگونه كه اجازه نميدهيم مردم شهر در داخل خانه، عقيدهشان را به ما تحميل نمايند.

اصليترين برنامه شهرداريها در شهرهاي روبه رشد يا مترقي ارتقاي مداوم كيفيت محيط و سيما و منظر شهر است اما در كلانشهرهاي ما، زيباسازي مقولهاي فرعي است كه متأسفانه به آن نگاه سياسي نيز ميشود.

شهرها در تمدن جديد محل تعامل شهر و شهروند هستند. مطالعه دقيق و برداشت مناسب در بحث كيفيت محيط شهري اين اجازه را به ما ميدهد تا دريابيم شهرها تنها محل عبور و مرور نيستند، بلكه محيطهايي هستند كه بايد با ساكنانش ارتباطي دوجانبه برقرار نمايند و در اين تعامل دوسويه است كه معناي شهروند تحقق مييابد. پروژههاي زيباسازي ميبايست در جهت گسترش اين ارتباط حركت كنند. اين يك قانون جهاني است. اما امروز رفتارهاي فرهنگي هر منطقه در تعيين خط مشي اين ارتقا تأثيرگذارند.

ساليان سال است از طرح شعارهاي «شهرما، خانه ما» و «شهرداري در خدمت مردم» و شعارهايي از اين دست ميگذرد، اما كمتر شهرونداني قلباً احساس ميكنند كه شهرشان خانهشان است و شهرداري در خدمت آنها، با صرف هزينههاي اطلاعرساني بالا و ساخت فيلمها و پويانماييهاي مختلف در سالهاي گذشته، تازه موفق شدهايم بخشي از مردم را راضي كنيم تا رأس ساعت مقرر زبالههايشان را بيرون منزل بگذارند. هنوز مردم هنگامي كه وجهي را به شهرداري پرداخت ميكنند، نه اعتمادي به اين بخش دارند و نه آن را موجه ميدانند و ما درك نكردهايم كه تمامي اين رفتارها در محيطهاي شهري ناشي از عدم ارتباط مناسب شهر و شهروند است، نه فرهنگ غلط مردم.

 شهر از ديد كارشناسان و صاحبان تئوري شهرسازي در دنيا معاني متفاوتي دارد و از ميانه قرن بيستم در تمام دنيا اين معاني به هم نزديك شدهاند. شهرها محل تعامل شهرونداني است كه در آن زندگي ميكنند، نه خيابانهايي براي عبور و مرور.

شهرها آثار هنري بزرگي هستند كه آفرينندگاني به اندازه جمعيتشان دارند. هدف زندگي شهرنشيني امروز زندگي كلونيوار آدمها در كنار هم و به شيوه هزاران سال قبل نيست. هدف مطلوب شهرهاي امروز ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي ميكنند. شهرهاي امروز علاوه بر رفع نيازهاي فيزيكي پاسخي براي نيازهاي رواني، روحي و فرهنگي ساكنانشان دارند و تنها در اين صورت است كه شهر تجلي رفتار اجتماعي ساكنانش است و ميتوان آن را به نظم در آورد و كنترل نمود. در غير اين صورت اگر بديهيترين اصول مديريت شهري در شهرها رعايت نشود و خرد جمعي ناديده انگاشته شود، نظمي كه بايد در آن به چشم نميخورد و به مرور به شهري تبديل ميشود كه وابستگي ميان شهر و شهروندانش را از دست ميدهد.

اينگونه شهرها، براي كنترل، رشد و بسط اجتماعي و... نياز به هزينههاي فراواني دارند كه مسؤوليت تأمين آن مستقيماً بر عهده مردم و بر دوش مديران آن است.

با گذشت زمان و ادامه چنين رفتاري، شهروندان نسبت به پيامهاي اجتماعي واكنشي نشان نميدهند و خيابانهاي شهر از رفتوآمد خانوادهها و عبور و مرور واقعي شهرنشيني خالي ميشود. مردم هنگامي به خيابان ميآيند كه ميخواهند از نقطهاي به نقطه ديگر بروند يا نيازي فيزيكي را برطرف نمايند. چنين محيطي مستعد بروز هرگونه آشفتگي و ناهنجاري است.

امروز بايد بپذيريم كه شهر، محل زندگي مجموعهاي از انسانها با نيازها و سلايق مختلف است، يك خانه بزرگ كه هيچكس حق ندارد سليقه شخصي يا سازمانيش را بر آن حاكم نمايد. تنها در چنين حالتي است كه ميتوان زمينه مشاركت همگاني را در فعاليتهاي منطقهاي و ملي فراهم آورد. اكنون وقت آن فرا رسيده كه ما نيز به عنوان ساكنان يا مديران اين كلانشهر، با نگاهي جديد به شهر آغازگر راهي باشيم براي رسيدن به شهري خلاق، پرورنده، مستعد و زيبا. شهري با رونق اقتصادي و فرهنگي كه ساكنان و مسافرانش از حضور در آن احساس لذت ببرند و از هر فرصتي براي ارتباط با شهر استفاده كنند.

بايد بپذيريم كه شهر خوب، لزوماً شهري بزرگ نيست، شهري با مسافران زياد نيست، شهر خوب، شهري با پروژههاي بزرگ و ساز و كارهاي سنگين نيست، شهر خوب، شهري با جمعيت زياد، خودروهاي آخرين مدل و بازارهاي رنگين هم نيست. شهر خوب، شهري است كه خوب ميبيند، خوب ميشنود، هيچكس را از ياد نميبرد و جاي كسي در آن خالي نيست.

شهرداري در بزرگترين وظيفهاش ميبايست با هدايت و برقراري اين نظم با تكيه بر نيرو و انديشه كارشناسان و متخصصان خود، پايههاي چنين محيطي را بنا نهد كه در دور جديد مديريت شهري نيز به اين مهم همت گمارده است.

 انتظار ميرود قبل از هر اقدامي در شهر و براي شهر به تعريف آن بينديشيم و به ساكنانش ارج نهيم.

و اما زيباسازي چيست؟ و چه حدودي را در بر ميگيرد؟

مطابق مصوبه كميته زيباسازي كلانشهرهاي كشور در سال ١٣٨٠، زيباسازي به اقدامات آگاهانهاي گفته ميشود كه توسط شهرداريها براي ارتقاي كيفيت محيط شهري صورت پذيرفته و به ارتباط بيشتر شهر و شهروند انجاميده و شهر را براي زندگي ساكنانش مناسبتر ميسازد.

و اما تعريفي ديگر:

زيباسازي، فرايندي مستمر و پويا و در حال رشد است كه با روانشناسي، فلسفه، هنر، فرهنگ، هويت، دانش، بينش، زمان و كاركردهاي مختلف ارتباط داشته و ظهور پيدا ميكند و جنبش زيباييشناسي شهري رويكرد پيشرفتهاي است كه نه تنها به خاطر زيبا نمودن، بلكه [حتي] ترجيحاً به معناي ابزار كنترل اجتماعي از طريق راضي نگهداشتن جمعيت شهري و پاسخگويي به نياز آنها مورد مطالعه قرار ميگيرد.

هدف زيباسازي فراهم آوردن محيطي است كه همگي ما در آن احساس لذت كنيم. نگاه زيباسازي به شهر رسيدن به همان تعاريف ذكر شده و ارتقاي كيفيت محيط شهري است و براي رسيدن به اين اهداف از ۴ روش به صورت كلي استفاده مينمايد.

١. رفع نازيباييها.

٢. وضع قوانين، ضوابط و مقررات شهري براي ايجاد و حفظ زيباييها.

٣. احداث و بهبود فضاهاي شهري مناسب و متنوع.

۴. به كارگيري مبلمان شهري مناسب و استاندارد.

چهره شهر با رفع نازيباييها اصلاح و با رعايت قوانين و مقررات شكل واقعي خود را پس از گذشت مدتي باز مييابد. همچنين نيازهاي فيزيكي و رواني شهروندان و اعضاي اين خانواده بزرگ با ايجاد و گسترش فضاهاي شهري و به كارگيري مبلمان مناسب برطرف ميگردد.

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠۴/٢٢ تعداد بازدیـد : ١٧۵٩ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٨  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۴۸۷ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان