یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠٣/٠۴ تعداد بازدیـد : ١٨٣۶ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  فناوری و ارتباطات
   نـوع مقاله:  شهرداری همدان
 
 
 
 
 
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري

 

استفاده از بليتهاي كاغذي و حتي پول نقد در سامانههاي حمل و نقل عمومي، هزينههاي زيادي را از بعد اقتصادي، اجتماعي و... به مجموعه مديريت شهري و شهروندان تحميل مينمايد. اين هزينهها را ميتوان در توليد اين نوع بليتها، فروش و جمعآوري آنها در شبكههاي حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس و مترو مشاهده كرد. در كنار آنها، شهروندان نيز نياز به صرف زمان براي تهيه و نگهداري بليتهاي كاغذي در كنار امور روزمره خود دارند. اين نوع بليتها معمولاً به صورت دورهاي چاپ ميشوند و در پايان هر دوره نيز اعتبار آنها تمام ميشود و اين يعني قابل استفاده نبودن بليتهاي خريداري شده در دوره قبل، لذا با نگاهي به اين هزينهها و لزوم صرفهجويي در آنها، ميتوان از فناوريهاي موجود در حوزه فناوري اطلاعات استفاده كرد. در اين راستا، بليت الكترونيكي ميتواند اولين انتخاب براي جايگزيني بليتهاي كاغذي باشد. كاربري بليتهاي الكترونيكي به دليل سهولت در مديريت و پويايي در استفاده، باعث كاهش هزينههاي شهري شده و علاوه بر آن در سطح كلان، يكپارچگي را براي مديريت پرداخت در سامانههاي حمل و نقل عمومي به ارمغان ميآورد. استفاده از بليت الكترونيكي ميتواند شروعي براي توسعه كاربري آن در ساير خدمات شهري باشد كه عملاً مسير حركت و تعالي به سوي دولت الكترونيك را هموارتر مينمايد.

* مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت خدمات شهري

مي توان ادعا كرد كه بزرگترين مزيت همگاني كه بليت الكترونيك ميتواند داشته باشد، صرفهجويي در زمان است. با توسعه بليت الكترونيك، تعداد مراجعه شهروندان به باجههاي بليت فروشي كاهش پيدا كرده و شهروندان ميتوانند با خريد يك كارت در قالب بليت الكترونيكي، از خدمات پرداخت الكترونيكي كرايه بهرهمند شوند.

در ادامه مزاياي كاربري بليت الكترونيك در سامانههاي حمل و نقل عمومي آورده شده و توضيحي مختصر در هر مورد ارائه ميگردد.

۱. مديريت پوياي كرايه در سامانه حمل و نقل عمومي

با استفاده از بليت الكترونيك، كرايه تعريف شده در سامانههاي حمل و نقل عمومي، ميتواند به صورت پويا و بر اساس مسافت طي شده توسط شهروندان، محاسبه شده و از كارت آنها كسر گردد. پيادهسازي چنين قابليتي فقط با استفاده از بليت الكترونيكي ميسر است و بالطبع رضايت شهروندان را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن تغيير در سياستهاي اخذ كرايه با استفاده از اين ابزار به سهولت انجام خواهد شد و اين به دليل يكپارچكي حاصل شده در سامانه حمل نقل عمومي در استفاه از بليت الكترونيكي است. در كنار مديريت كرايه به صورت پويا، امكان تعريف محصولات مختلف بليت با سياستهاي متفاوت كه مخاطبين آنها اقشار مختلف از جامعه هستند، با استفاده از اين سامانه به سهولت قابل انجام ميشود.

 ۲. كنترل بهينه مسافران و تسهيل خدمترساني

با استفاده از بليت الكترونيكي، امكان تهيه آمار دقيق از مسافرتهاي درون شهري تسهيل شده و ميتوان از آن به عنوان يك پايه براي تأمين اطلاعات آماري استفاده كرد. اين امر ميتواند در راستاي مديريت بهينه منابع در خطوط حمل و نقل مورد بهرهبرداري قرار گيرد و مديران خطوط را در افزايش و يا كاهش تعداد اتوبوسها و يا قطارهاي مترو ياري نمايد.

 ۳. تنوع در انواع بليت و خدمات

با ارائه بليت الكترونيك، امكان تعريف مدلهاي مختلف اخذ كرايه از شهروندان تسهيل ميشود و به دنبال امكان ارائه برنامههاي مختلف تخفيف و تشويق جهت استفاده از شبكه حمل و نقل عمومي ميسر خواهد بود. از جمله اين قابليتها ميتوان به ارائه خدمات خاص به اقشار مختلف جامعه مانند دانشجويان و دانش آموزان، جامعه پزشكي، خانوادههاي خاص، فرهنگيان و... اشاره كرد. مواردي بليتهاي مدتدار، بليتهاي اعتباري، فصلي و... محصولاتي هستند كه ارائه آنها فقط با كارت بليت الكترونيكي ميسر خواهد بود.

 ۴. توسعه كاربري بليت الكترونيكي در حوزههاي مختلف شهري

از مزيتهاي عمده بليت الكترونيك ميتوان به امكان استفاده از آن در حوزههاي مختلف شهري و بالابردن فرهنگ عمومي در مواردي مانند پرداخت الكترونيك اشاره كرد؛ به عنوان مثال بليت الكترونيك ميتواند در شبكههاي مختلف حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس، تاكسي و مترو مورد استفاده قرار گرفته و در كنار آن در اماكن فرهنگي، ورزشي، تفريحي و... نيز به كار گرفته شود كه گامي به سوي توسعه خدمات شهري در قالب دولت الكترونيكي ميباشد. استفاده از اين كارت در راستاي كنترل پرداخت در پاركينگهاي حاشيهاي، پاركينگهاي عمومي و حتي عوارض اتوبانها، مثال ديگري از كاربرد آتي اين كارت ميتواند باشد.

 ۵. كاهش در هزينهها

كاهش هزينههاي هنگفت در طراحي، چاپ، توزيع و جمع آوري بليتهاي كاغذي از جمله مزيتهاي بارز استفاده از بليت الكترونيكي است، لذا با كاربري بليت الكترونيك ميتوان از هزينههاي صرفهجويي شده در راستاي بسترسازي براي خدمات نوين شهري گام برداشت. اين كاهش هزينه هم شامل شهروندان ميشود و هم شامل مجموعه مديريت شهري. طول عمر اين بليت در مقايسه با بليتهاي كاغذي زياد بوده و نيازي به تهيه بليت در هر بار استفاده از شبكه حمل و نقل عمومي نيست و اين يعني صرفهجويي براي شهروندان. علاوه بر اين مزيتها كه به صورت مستقيم از كاربري بليت الكترونيك حاصل ميشود، ميتوان به مزاياي غير مستقيم ديگري مانند كاهش پول خرد فيزيكي در گردش، كاهش در هزينههاي چاپ و نگهداري اسكناس و مسكوك و... اشاره كرد.

 ۶. امنيت و كنترل گردش مالي در شبكه حمل و نقل

امنيت در هر كسب و كاري درجه اهميت خاصي دارد. در شبكههاي حمل و نقل عمومي كه عملاً بستري براي نقل و انتقال پول خرد است، استفاده از بليت الكترونيك باعث جلوگيري از جعل بليت شده و از سوء استفادههاي احتمالي ممانعت مينمايد و در كنار آن امكان نظارت كامل بر عملكرد رانندگان و پيگيريهاي سريع را در راستاي كشف تقلبهاي احتمالي فراهم مينمايد.

 ۷. شروعي براي كاربري كارتهاي هوشمند در حمل و نقل شهري

ارائه بليت الكترونيك، قابليت ايجاد زيرساخت خدمات شهري را فراهم كرده و حمل و نقل عمومي را بزرگترين شبكه پرداخت خرد، منسجم و يكپارچه مينمايد و اين آمادگي را ايجاد مينمايد كه بتوان با مشاركت بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري گامهاي بزرگتري را در راستاي مديريت بهينه پرداخت خرد در كشور برداشت. با قابليتهايي كه ميتوان براي بليت الكترونيك در نظر گرفت، ميتوان آن را به عنوان ابزاري كارآمد و مفيد در راستاي ايجاد بستر براي تحقق دولت الكترونيكي در نظر گرفت.

 ۸. مديريت هوشمند حمل و نقل شهري

از مزاياي عمدهاي كه كاربري بليت الكترونيكي براي مديريت شهري ميتواند داشته باشد، ميتوان به مديريت هوشمند حمل و نقل شهري اشاره كرد. امكان برآورد ترافيك در ساعات ازدحام، امكان مانيتورينگ اتوبوسها و قطارهاي شهري در مراكز كنترل، امكان اطلاع از تردد وسايل نقليه در ايستگاهها، تعداد مسافر در اتوبوسها، تخمين دقيق تعداد مسافرتهاي درون شهري و... را ميتوان از قابليتهاي مورد نياز در مديريت هوشمند حمل و نقل شهري برشمرد كه به تبع استفاده از بليت الكترونيك، حاصل ميشود.

 ۹. امكان ارائه خدمات پرداخت كرايه در قالب رومينگ بين شهري

ارائه بليت الكترونيكي در كلانشهرها ميتواند در كنار امر مهم ديگري انجام گيرد. اين مهم را ميتوان در قالب استانداردسازي سامانه مديريت كرايه در حمل و نقل عمومي در كل كشور در نظر گرفت. با استانداردسازي بليت الكترونيك بين كلانشهرها، امكان استفاده از بليتهاي صادر شده در شهرهاي مختلف در يكديگر وجود خواهد داشت. دانشجويي كه در يك كلانشهر زندگي ميكند اما محل تحصيلش كلانشهر ديگري است، ميتواند از يك بليت الكترونيكي در هر دو شهر استفاده نمايد. ارائه چنين قابليتي ميتواند در كنار تأمين رضايت شهروندان، نياز به تأمين كارتهاي مرتبط با هر كلانشهر را از بين برده و علاوه بر يكپارچهسازي سامانههاي حمل و نقل عمومي در كل كشور، مديريت پرداخت خرد را نيز متمركز نمايد كه خود به عنوان بستري براي توسعه پرداخت خرد در كشور ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

 ۱۰. رضايت شهروندان

در كنار همه مزيتهايي كه براي بليت الكترونيكي برشمرده شد، شايد مهمترين آنها و آنچه در نظر مديريت شهري درجه اهميت بيشتري دارد، جلب رضايت شهرندان باشد. ارائه چنين ابزاري ميتواند مزايايي در تكريم ارباب رجوع، بهبود تعامل بين دستاندركاران حمل و نقل و شهروندان و خدمات شهري بر اساس نياز شهروندان را در پي داشته باشد. در كلانشهرها، وقت داراي ارزشي خيلي بالاست و اين را همه شهرونداني كه به نوعي با مسائل و مشكلات كلانشهرها دست و پنجه نرم ميكنند از نزديك لمس مينمايند. در اين ميان ارائه ابزاري كه بتواند صرفهجويي در وقت شهروندان را به دنبال داشته باشد، باعث رضايت شهروندان خواهد بود.

 ارائه ابزار بليت الكترونيك شروعي خوب و قابل تحسين در حوزه مديريت شهري براي جلب رضايت شهروندان است. سالهاست كه بسياري از كلانشهرها در دنيا به استفاده از ابزار بليت الكترونيك روي آوردهاند و توانستهاند از آن به عنوان شروعي براي گامهاي بعدي استفاده نمايد. اميد آن ميرود كه بليت الكترونيك پلي براي گذر از مدل سنتي در مديريت شهري به سوي مديريت مدرن و امروزي باشد.

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠٣/٠۴ تعداد بازدیـد : ١٨٣۶ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۵  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۵۰۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان