یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/١١/٠۶ تعداد بازدیـد : ٣٩۶٨ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  مدیریت شهری
   نـوع مقاله:  شهرداری همدان
 
 
 
 
 
شهر سبز پايدار چيست؟

 

شهر پايدار به شهري اطلاق ميگردد كه طراحي آن بر اساس اثرات زيست محيطي شكل گرفته است به طوري كه در اين شهرها مصرف انرژي آب در حداقل ممكن است. مردم ساكن در اينگونه شهرها كمترين ميزان مصرف انرژي، آب و اتلاف مواد غذايي و گرما را دارند. در نتيجه آلودگي آب و هوا و توليد گازهايي مضر مانند متان يا CO٢ بسيار پايين است. اصطلاح شهر پايدار را آقاي ريچارد رجيستر براي اولين بار در كتاب خودش تحت عنوان "ساختن شهرها براي آيندهاي سالم" در سال ١٩٨٧مبحث شهر پايدار مطرح نمود. بعدها معماراني چون پل اف دونتون شركتي تأسيس كرد كه هدفش طراحي اينگونه شهرها بود.

جديدترين محلي كه موضوع شهر پايدار را برجسته نموده سازمان ملل متحد است. بزرگترين گردهمايي جهاني براي توسعه پايدار در سال ٢٠١٢ در ريودوژانيروي برزيل با عنوان ريو+٢٠رخ داد. نتيجه اين نشست سندي شد تحت عنوان "آيندهاي كه ميخواهم" در متن سند مذكور كه چشمانداز توسعه پايدار جهاني را ترسيم نموده است به شهرهاي پايدار اشاره گرديده است.

در خصوص اينكه شهر پايدار چگونه بايد باشد و يا تعريف آن چيست تقريباً بين همه صاحب نظران يك توافق ويژه وجود دارد. اكثر كارشناسان توسعه توافق دارند كه يك شهر پايدار بايد طوري اداره گردد كه نيازهاي حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانايي نسلهاي آينده براي رفع نيازهاي خود تأمين كند.

در اين راستا شهر پايدار بايد طوري اداره گردد كه كمترين وابستگي به محيط پيرامون خود و منابع آن داشته باشد به طوري كه انرژي مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير تأمين مي‌‌نمايد و كمترين اثر و رد پاي زيست محيطي در پيرامون خود باقي ميگذارد، در نتيجه محيط زيست قادر خواهد بود تأثيرات مربوطه را مجدداً به طور طبيعي در مدت زمان كوتاه احيا نمايد و از زمين استفاده مناسب برده شده و آلودگيهاي خاك به حداقل ميرسد و پسماندهاي حاصل از فعاليتها به طور صحيح مديريت ميگردد و از مواد زايد كمپوست توليد ميشود و ساير پسماندهاي غيرقابل بازيافت در يك فرايند تعريف شده تبديل به انرژي ميگردند. در نتيجه ميزان سهم تأثيرگذاري شهر در تغييرات آب و هوايي به حداقل ميرسد.

 تخمين زده ميشود كه بيش از ۵٠ درصد از جمعيت جهان (حدود تقريبي سه و نيم ميليارد نفر) در حال حاضر در شهرستانها و مناطق شهري زندگي ميكنند. دستاندركاران و مديران شهرهاي بزرگ با مشكلات زندگي شهري آشنا هستند. افزايش جمعيت شهري هم ميتواند هم يك چالش باشد و هم فرصت، از اين جنبه كه جمعيت زياد شهري در يك جا به صورت متراكم يك چالش خواهد بود، در صورتي كه الزامات مورد نياز مد نظر قرار نگيرد ولي از اين جنبه كه انسان يك موجود اجتماعي است در صورت مديريت صحيح شهري و تلاش در ايجاد پايداري شهري ميتواند رونق تعاملات سازنده اجتماعي و كسب و كار رو به رشد را به دنبال داشته باشد.

بر اساس پيشبيني كارشناسان تا سال ٢٠٣٠ تقريباً ۶٠ درصد از جمعيت جهان در مناطق شهري ساكن شوند. همچنين ٩۵درصد توسعه مناطق شهري در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. گفته ميشود تقريباً ٢ درصد از سطح زمين را مناطق شهري در جهان اشغال كردهاند ولي همين ميزان اشغال سطح زمين بيش از ۶٠تا ٨٠ درصد مصرف انرژي جهان و حدود ٧۵ درصد انتشار كربن را به خود اختصاص داده است. افزايش جمعيت شهري و رشد سريع شهرنشيني فشار زيادي را به منابع آب شيرين وارد ميسازد و توليد فاضلاب بيش از اندازه را به دنبال دارد كه اين موضوع موجب به خطر افتادن محيط زندگي و سلامت عمومي است. اما چگالي بالا از شهرها ميتواند دستاوردهاي بهروري و نوآوري در فناوري را به ارمغان آورد در صورتي كه كاهش مصرف انرژي و منابع مد نظر قرار گرفته شود.

برخلاف باور رايج زندگي شهري بهتر از محيط روستايي ميتواند به امر حفاظت از محيط زيست بپردازد. اين امر نيازمند توجه به زيرساختهايي چون حمل و نقل عمومي مناسب و سازگار با محيط زيست، توليد مواد غذايي سالم، مديريت صحيح انرژي و...، است.

برخي شهر پايدار را با مفاهيم ديگري نيز به كار برده و تعريف ميكنند. يكي از موارد مشابهي كه رواج دارد اصطلاح "شهر سبز" است. مشخصات شهر سبز همانند شهر پايدار بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير نظير خورشيد و باد، حمل و نقل عمومي سالم و آسان و قابل دسترس، ساختمانهاي سازگار با محيط زيست است.

البته مشخصات ذكر شده براي شهر پايدار يا شهر سبز تنها چند ويژگي بالا را شامل نميشود بلكه مفهوم پايداري در تمام سطوح و لايههاي اجتماع جاري است. به طور مثال در شهرهاي پايدار تلاش ميشود كه زيرساختهاي لازم فراهم گردد، اشتغال پايدار و سازگار با مفهوم پايداري جاري است. به دليل تحقق پايداري و آرامش رواني ساكنان در شهر در سطح بالايي قرار دارد. فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي مناسب در جريان است و خيلي از مواردي كه از حوصله بحث خارج است. امروزه با توجه به بروز پديده تغييرات آب و هوايي ناشي از فعاليتهاي سوء صنعتي و گسترش شهرنشيني ناپايدار كه منجر به انتشار بيش از اندازه گازهاي گلخانهاي شده است، كارشناسان فعال در عرصه در تلاشند براي مقابله با آثار ناميمون اين پديده ضمن كنترل ميزان انتشار گازهاي مذكور نوعي سازگاري را نيز در اين زمينه ايجاد نمايند. در اين جهت فعالان عرصه مديريت شهري در تلاشند شهرها را به صورت پايدار تعريف، طراحي و مديريت نمايند.

در همين راستا با امعان نظر به شرايط خاص طبيعي و جغرافيايي شهر همدان و دارا بودن محيط طبيعي زيبا، تاريخ و تمدن چند هزار ساله متخصصين امر با شناخت از وضعيت جاري تغييرات آب و هوايي و تأثيرپذيري منطقه از اين پديده در تلاشي مجدانه تصميم به معرفي شهر همدان به عنوان اولين "پايلوت سبز پايدار" در ايران و جهان اسلام برآمدند تا از اين طريق ضمن مديريت هدفمند شهر زيباي همدان به جهت دارا بودن بسترهاي طبيعي لازم بتوانند پروژههاي اجرايي مرتبط با شهر را با الگوهاي تعريف شده و مورد وثوق كارشناسان بينالمللي فعال در عرصه توسعه پايدار در قالب مفاهيم پايداري تعريف و اجرا نمايند كه در صورت تحقق اين امر مهم نتايج مثبت حاصل از اين تصميم به عنوان تجربه موفق به ساير شهرهاي كشور و حتي ساير كشورهاي اسلامي نيز تسري يابد. هرچند اين موضوع در شروع ممكن است مقداري مشكل و پيچيده به نظر برسد ليكن در صورت برنامهريزي هماهنگ و پيگيري مسؤولين امر در كنار همراهي مردم كه نقش بسزايي در تحقق اين موضوع دارند، بحمد ا... وصول نتيجه امكانپذير خواهد بود.

ار آنجايي كه "پايداري" دامنه وسيعي از امور و فعاليتها كه فراتر از مديريت شهري است را شامل ميگردد در يادداشتهاي بعدي ضمن تشريح جزئيات بيشتر به ساير موارد به مرور اشاره خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد مهدي حسيني

معاون مركز امور بينالملل و كنوانسيونهاي سازمان حفاظت محيط زيست كشور

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/١١/٠۶ تعداد بازدیـد : ٣٩۶٨ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٨  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۴۸۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان