یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٧/٢٨ تعداد بازدیـد : ١٧۶۵ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  جامعه
   نـوع مقاله:  شهرداری همدان
 
 
 
 
 
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران

 

فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين، بيترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. اين دوران با تصويب قانون بلديه در دوره اول مجلس شوراي ملي به سال ١٢٨۶ هـ. ش، آغاز شد. نخستين شهرداريي كه براساس قانون جديد تأسيس شد، شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد در همان سال (١٢٨۶) تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايهگذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد.

پس از آن تا سال ١٣٠۴، يعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموعاً ١۶شهرداري ايران تأسيس شد. قانون بلديه (١٢٨۶ هـ. ش.) با عدم موفقيت روبهرو شد.

برخي از بخشهاي آن به طور كلي به مرحله اجرا در نيامد و برخي ديگر به صورتي ناقص اجرايي شد كه با مشكلاتي روبه رو شد. علت، آن بود كه نه مردم و نه دولت، آمادگي لازم براي تحقق اين قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصويب قانون بلديه سال ١٢٨۶ هـ. ش، قانونهاي ديگري نيز به تصويب رسيد؛ ابتدا قانون انجمنهاي ايالتي و سپس قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام. اما دلايلي باعث شد تا جريان عادي و تكامل تدريجي حركت به سوي شكلگيري نظام مردمسالاري را متوقف كند يا با مشكلات فراوان مواجه سازد.

 در دوره سلطنت رضاخان، تأسيس شهرداريها تسريع يافت، به طوري كه تا پايان سلطنت وي، بالغ بر ١٣۶ شهرداري تأسيس شد. شهرداريها در اين دوره، سازماني كاملاً دولتي بودند. در سال ١٣٠٩، قانون بلديه لغو شد و قانون جديدي تصويب شد كه به موجب آن تأكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به دنبال آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود. در دوران سلطنت پهلوي دوم نيز تغييراتي در قوانين اداره شهرها به وجود آمد. در سال ١٣٢٨ قانون جديدي تصويب شد كه، در شرايط تعيين شهردار، حقوق و مزاياي او و همچنين واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمنهاي شهر تغييراتي ايجاد شده بود. در سال ١٣٣١ در لايحه الحاقي به قانون سال ١٣٢٨، اختيارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزايش يافت.

از سال ١٣٣٢ به بعد، بنا به دلايل سياسي، تغييراتي در قانون سال ١٣٣١ ايجاد شد كه، در آخر منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر اين، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد كه به موجب ماده هفت قانون اخير، شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا بودند. در زمان قبل از انقلاب، در بسياري از شهرهاي ايران از جمله تهران، انجمن شهر تشكيل شد، اما چون اعضاي اين انجمنها بيشتر از طبقات ذي نفوذ و يا كساني بودند كه دولت و رژيم گذشته به آنان اعتماد داشت، اين انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثري شوند. شهرداران در واقع مدير اصلي شهر بودند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به تغيير بنيادين نظام سياسي كشور، بر اداره شورايي كشور (در سطوح مختلف كشوري، استاني، شهري و روستايي) در قانون اساسي تأكيد ويژهاي شده، بهطوري كه يك فصل از قانون اساسي به شوراها اختصاص يافته است. مطابق اصل ١٠٠ قانون اساسي (براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي) و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند. در سطح شوراها، شوراي اسلامي شهر جايگزين انجمن شهر شد و وظايفي كه بر عهده اين انجمن بود، برعهده شوراي اسلامي واگذار گرديد. براساس لايحه (تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شوراي اسلامي شهر و صدور حكم آن در شهرهاي با جمعيت كمتر از دويست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهاي بزرگتر برعهده وزير كشور گذارده شد. مسايل و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي هشت ساله مانع از تحقق شوراي اسلامي شهر گرديد.

در سال ١٣٧۵ ( قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران) به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس تأييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ ١١/۴/٧۵ براي اجرا از طرف رئيس جمهور به وزارت كشور ابلاغ شده است. اين قانون داراي پنج فصل و ٩۴ ماده و ۵١ تبصره ميباشد. فصل اول اين قانون تشكيلات شوراها را مورد بررسي قرار ميدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظايف شوراها (برحسب سطح تشكيلاتي در روستا، بخش و شهر) ميباشد. فصل چهارم درخصوص رسيدگي به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم ساير مقررات را مورد بررسي قرار ميدهد. در مجموع، در فاصله سالهاي ١٣۵٨ تا سال ١٣٧۵، تعداد ١۶٧ شهرداري جديد در كشور تأسيس شده است. در سال ١٣٧۵ تعداد شهرداريهاي كشور به ۶۵٠ شهرداري رسيد. تحولات مهم اين دوره كاهش حمايتهاي مالي دولت از شهرداريها است، به طوري كه شهرداريها مجبور به اتكا به منابع داخلي شده اند.

در ايران منابع مختلفي اهداف مديريت شهري را تعيين ميكنند كه عمدهترين آنها عبارتند از: قانون شهرداريها، برنامههاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور و طرحهاي توسعه شهري. در قانون شهرداريها سه دسته از اهداف قابل استخراج است كه عبارتند از: ١- تأمين و ارائه خدمات شهري. ٢- عمران شهري و ايجاد و تجهيز امكانات لازم براي مقابله با مسايل شهري. در طرحهاي توسعه شهري عمدتاً به بعد كالبدي توسعه شهر پرداخته شده است. ٣- توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (٧٨-١٣٧۴) به اهدافي چون توسعه انديشيده شهرها، بهبود وضعيت آب، سوق دادن شهرداريها به سمت خودكفايي با ايجاد شوراهاي اسلامي، اداره اقتصادي واحدهاي ارائهكننده خدمات شهري، بهبود تأسيسات جمعآوري و دفع فاضلاب، بهبود امور حمل و نقل وترافيك، افزايش ايمني شهرها، بهسازي نوسازي و بازسازي بافتهاي باارزش، گسترش تحقيقات شهري، بهبود شرايط زيست محيطي و جلوگيري از تخريب فضاي سبز شهري و امثال آن اشاره كرد.

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٧/٢٨ تعداد بازدیـد : ١٧۶۵ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۶  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۵۰۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان