یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰   |   Sun May 16, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
مدیریت مصرف چیست؟
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ونداليسم اجتماعي چیست؟
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
     شهرداری همدان
9 فايده استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
روش ها و فوايد تفکيک زباله در منزل
بايد و نبايد‌هاي آپارتمان نشيني
فواید تفکیک زباله و چگونگی آن در خانه
نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٢/١٩ تعداد بازدیـد : ٣٧٣٧ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  جامعه
   نـوع مقاله:  متفرقه
 
 
 
 
 
ونداليسم اجتماعي چیست؟

 

اشاره

تاكنون چندبار به نوشتههاي روي صندلي اتوبوس يا ديوارهاي كلاس دقت كرده ايد؟ چنددفعه از كنده كاري روي درختها و نوشتن يادگاري بر آثار باستاني احساس تأسف كرده ايد؟ كدام يك از شما در هنگام رانندگي در خيابان متوجه درگيري فيزيكي و فحاشي دو راننده به يكديگر شده ايد و سري تكان داده و با خودتان گفته ايد: اينها مخل آرامش جامعه اند؟ بارها و بارها در جامعه شاهد اين گونه برخوردها و هنجارشكنيها هستيم. رفتارهايي كه هيچ تطابقي با قوانين زندگي اجتماعي ندارد و گويا بر بعضي افراد قانون جنگل حاكم است كه دست آنها را براي انجام هر عمل نابجا در جامعه باز گذاشته است. مشكلي كه نه تنها در حال حاضر بلكه از گذشتههاي دور وجود داشته و همواره عده اي را به بحث پيرامون راههاي رفع آن واداشته است.

مقدمه

زندگي در جامعه نيازمند رفتارها و هنجارهاي اجتماعي است. قوانين بخشي از نظم موجود در اجتماع را تأمين ميكنند اما هميشه نميتوانند به تنهايي زمينه زندگي مسالمت آميز انسانها را در كنار يكديگر فراهم سازد بلكه شعور اجتماعي افراد است كه بدون وجود قانون نيز آنها را به رعايت ارزشها و هنجارهاي جامعه در اين زمينه وا ميدارد. اگر هر شخص خود را در برابر آنچه انجام ميدهد مسؤول بداند حتي اگر قانوني براي توبيخ و تشويق او در نظر گرفته نشود بازهم در وجدان خويش احساس جوابگويي دارد و حتي در خلوت هم كاري خلاف هنجارهاي اجتماعي انجام نميدهد. اما متأسفانه بسياري از افراد بدون توجه به حق مساوي همه مردم در بهرهمندي از امكانات و آسايش، به راحتي حاضر ميشوند به منظور تخليه رواني خود دست به هر نوع خرابكاري در اجتماع بزنند. اين پديده را ونداليسم اجتماعي ميگويند.

تعريف ونداليسم اجتماعي

ونداليسم در لغت به معناي هرج ومرجطلبي ضدشهري و تخريباموال عمومي است و در متون جامعهشناسي بهمفهومداشتن نوعي روحيه بيمارگونه كه موجب تمايل به تخريب آگاهانه و ارادي به اموال، تأسيسات و متعلقات عمومياست. شايد بد نباشد ريشه اين پديده و دليل نامگذاري آن را در تاريخ جستجو كنيم.

براساس متون تاريخي وندال نام يك قوم خونخوار و وحشي در قرن پنجم ميلادي است كه از نژاد ژرمن-اسلاو بودند و به سرزمينهاي آباد اطراف خود حمله كرده و موجب تخريب و تجاوز به آن سرزمين ميشدند به همين علت بعدها در جامعه شناسي، تمايل به تخريب اموال عمومي ونداليسم نام گرفت.

انواع ونداليسم

ونداليسم انواع مختلفي دارد. در واقع هركاري كه به آسايش اجتماعي مردم و اموال عمومي آسيب بزند ونداليسم اجتماعي است مانند شكستن شيشههاي ماشينها و ساختمانها، شكستن صندلي اتوبوس يا پاره كردن روكشهاي صندليها، آسيب زدن به درختها و نوشتن يادگاري روي آنها، نوشتن يادگاري بر روي آثار باستاني، آسيب رساندن به صندوق صدقات، فحاشي و درگيري خياباني، ويراژ در خيابان با اتومبيل، پنچر كردن يا خط انداختن بر ماشينهاي مدل بالا، همه و همه جزء همان وندالي گريهاي اجتماعي است كه متأسفانه در جامعه شيوع پيدا كرده و براي برخي افراد مانند انجام يك كار مفتخرانه و راهكاري براي كسب هويت در جمع دوستانشان ميباشد. متأسفانه هنوز بسياري از شهروندان ياد نگرفته اند كه زندگي اجتماعي بايد همراه با تعامل اجتماعي و رعايت هنجارهايش باشد. خيليها فكر ميكنند ميتوانند دور از ديد قانون و يا ساير شهروندان به اموال عمومي آسيب بزنند و بهانه شان نيز اين است كه اينها دولتي اند و دولت دوباره ميتواند اين امكانات را فراهم كند. درحالي كه نميدانند تهيه كوچكترين اقلام براي يك مملكت خرجها و هزينههاي سنگيني را بر دوش دولت متحمل ميكند و در واقع فرصت سرمايه گذاري را تبديل به هزينه براي بازسازي وسايل زندگي اجتماعي ميكند. درگيريهاي فيزيكي و فحاشيهاي خياباني هم از ديگر پديدههاي وندالي گري است. افراد بيتوجه به حقوق يكديگر در خيابانها ميتازند و به محض كوچكترين پيشامد به سرعت به فحاشي به هم و درگيري فيزيكي در مرحله بعدي متوسل ميشوند.

آسيب رساندن به آثارباستاني هم از تهديدهاي ونداليسم است. متأسفانه برخي افراد ميپندارند با حك كردن نام خود بر آثارباستاني ميتوانند نشاني از خود در تاريخ بگذارند در حالي كه فكر نميكنند اين كار چه اثر زشتي هم در فرهنگ متمدن ايراني و هم در زيبايي آثاري كه شايد يادگاران هزاران سال پيش باشند ميگذارد. آثارباستاني هزاران سال در برابر جنگها و سيل و طوفان و زلزله و بلاياي طبيعي مقاومت كرده اند اما يك ميخ در دست يك نوجوان يا جوان خط بطلاني بر همه آنها ميكشد!

ونداليسم به اين موارد محدود نميشود. نمونهها و مصداقهاي زيادي را ميتوان براي ونداليسم برشمرد كه متأسفانه آسيبهاي مادي و معنوي زيادي را به بار ميآورد.

عوامل ونداليسم و راههاي جلوگيري از آن

متأسفانه بيشتر وندالها شخصيت ضد هنجارهاي اجتماعي دارند و برايشان درك قانون و اجراي آن ناممكن است. اين افراد به علت برخي اختلالات شخصيتي خود را هميشه برحق ميدانند و شايد بتوان گفت آسيب به نظم اجتماعي و وسايل عمومي برايشان نوعي عادت و كارروزمره به حساب ميرود كه نميتوانند آن را كنار گذارند. البته وندالها همه اين گونه نيستند و علتهاي ديگري نيز در تشويق افراد به وندالي گري وجود دارد و در اصل ميتوان گفت قرار گرفتن افراد در برخي شرايط خاص باعث چنين برخوردهايي ميشود. ونداليسم از دوران كودكي درخانه ريشه ميگيرد و در سالهاي بعد به جامعه كشيده ميشود. كودكي كه درخانه تمام وسايل را خراب ميكند يا به در و ديوار ميكوبد و يا برديوارها نقاشي ميكشد اما كوچكترين توبيخي نميشود اين عادت در وجودش نهادينه شده و فكر ميكند ميتواند چنين رفتاري را در تمام شرايط و جوامع از خود بروز دهد و اين چنين ميشود كه يك وندال به راحتي روي صندلي اتوبوس يا صندليهاي كلاس نقاشي ميكشد و بعضاً حرفهاي نامربوط مينويسد و يا در مدرسه به خود حق شكستن شيشهها و خراب كردن شيرهاي آب و آزار دادن همكلاسيهايش را ميدهد. در جامعه بزرگتر هم از آسيب رساندن به اموال عمومي و نظم اجتماعي دريغ نميكنند. عصبانيت و عدم كنترل هيجانات نيز يكي ديگر از عوامل وندالي گري است. بسيار پيش آمده كه اشخاص هنگام استفاده از يك وسيله عمومي مثل تلفن به خاطر خشم خود مشتها را گره كرده و خشم خود را بر سر آن خالي ميكنند. يا در خيابان بهخاطر عدم كنترل روي اعصاب به سرعت باهم به مشاجره و بحث ميپردازند پس يكي از مهمترين راههاي جلوگيري از ونداليسم همين كنترل هيجانات رواني است.

اما راهكارهاي مبارزه با ونداليسم و جلوگيري از شيوع آن چيست؟

١.تربيت خانوادگي: پايه و اساس شخصيت فرد در خانواده شكل ميگيرد، بنابراين خانواده بايد از همان دوران كودكي شخص را نسبت به اطرافش مسؤوليت پذير بار بياورند و به او ياد بدهند كه همان قدر كه خودش حق بهره بردن از نعمات و امكانات را دارد ديگران نيز چنين حقي دارند.

٢.فرهنگ سازي: فرهنگ سازي با روشهاي گوناگوني انجام ميشود؛ چاپ بروشور و كتاب، تهيه فيلم، برگزاري برنامههاي ويژه آگاه سازي مردم در رابطه با همين پديده و آسيبهاي اجتماعي آن و هر مركز آموزش رسمي و غيررسمي ميتواند اين كار را بر عهده بگيرد. البته ناگفته نماند كه برنامههاي سمعي و بصري در صداوسيما يكي از مهمترين نقشها را در اين زمينه ميتوانند ايفا كنند.

٣. افزايش مشاركت مردمي: دخالت دادن مردم در امور مربوط به مديريت شهر يا كشور باعث ايجاد حس تعهد و تعلق در آنها ميشود و نميتوانند به راحتي از كنار يك خرابكاري بگذرند و يا خودشان منشأ آن باشند زيرا شهركنوني را حاصل مشاركت خودشان ميدانند و هيچ كس حاضر نيست چيزي را كه از آن خود ميداند از بين ببرد

 
     
     
 
   منبع مقاله:  هگمتانه
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٢/١٩ تعداد بازدیـد : ٣٧٣٧ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١  نفر کاربران آنلاین :
۲۵۷,۴۷۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان